Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, Vestland fylke

Publisert 21.07.2021     Sist endret 21.07.2021

Mattilsynet har 21. juli 2021 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 13612 Rundreimstranda i Stad kommune.

Fiskesykdommen PD ble påvist ved sjølokaliteten 13612 Rundreimstranda i januar 2020. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Lokalitetene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Brakkleggingen av bekjempelsessonen er gjennomført 21.07.2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokalitetene innlemmes i overvåkingssonen fra og med 21.07.2021.

Kontrollområdet kan i tråd med forskriften tidligst oppheves automatisk to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet, jf. § 14.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Hulda Bysheim, Mattilsynet region Sør og Vest, regionstaben, tlf:22 77 83 01

Seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 80 08.


Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Hulda Bysheim, Mattilsynet region Sør og Vest, regionstaben, tlf:22 77 83 01

Seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 80 08.