Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland fylker


Publisert 31.07.2017 | Sist endret 31.07.2017

Mattilsynet har 31. juli 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland fylker.

I området som Mattilsynet nå oppretter kontrollområde har det siden november/desember 2016 vært påvist PD (SAV2) på fisk på flere lokaliteter. Fisken på lokaliteter der PD er påvist, er slaktet ut og tømt. Dette har imidlertid ikke hindret nye tilfeller av PD. Det er i mai/juni påvist nye tilfeller av PD SAV2 i området.

Pancreas disease (PD) er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag.  PD i Norge forårsakes av virusvariantene SAV3 og SAV2. Sykdommen smitter ikke til menneske.

Gjeldende strategi med bruk av «stamping out» (umiddelbar utslakting/destruksjon ved sykdomspåvisning) har vært vanskelig å gjennomføre på en effektiv måte i Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland. Tiltaket kan derfor bli uforholdsmessig i noen tilfeller. Håndtering av sykdommen har ikke hindret nye tilfeller av PD. Med fastsettelsen av forskriften, håper Mattilsynet at samtidig brakklegging av større områder og innføring av biosikkerhetstiltak skal kunne fjerne smitte og hindre videre spredning av PD.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når anleggene i sonen har tatt ut fisken, utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften.

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Rune Torbjørn Knutzen, Region Midt, Avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 / 952 48 448
Avdelingssjef Steinar Westerberg, Region Nord, Avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 89 02 / 412 22 256
Seniorrådgiver Bjarne Bjørshol, Hovedkontoret, Seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 80 08 / 480 39 616

Gjeldende regelverk

Fant du det du lette etter?