Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert 04.04.2019     Sist endret 04.04.2019

Mattilsynet har 4. april 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag

I oktober 2018 ble det påvist PD forårsaket av subtype SAV3 på lokalitet 33937 Nørholmen. I desember 2018 ble det påvist PD-SAV3 på lokalitet 10223 Bremnessvaet i samme kommune. Lokalitetene| Nørholmen og Bremnessvaet drives begge av Mowi Norway AS.

Med bakgrunn i SAV3-utbruddene i området, oppretter Mattilsynet nå en kontrollområdeforskrift bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som normalt varer i ytterligere to år.

Se også:

Kart - Kontrollområde for PD, Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 og
rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 og
rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.