Mattilsynet planlegger nytt kontrollområde for PD i Nord Flatanger


Publisert 11.09.2017 | Sist endret 11.09.2017

Det er påvist pankreassykdom(PD) på lokalitet Kråkholmen i Flatanger. Mattilsynet arbeider med et forslag om å opprette et nytt kontrollområde for PD i Nord Trøndelag, Sør for Vikna.

Det vil eventuelt bli fastsatt en bekjempelsessone rundt Kråkholmen. I dette området vil smittet fisk som hovedregel få stå fram til normalt slaktetidspunkt om den ikke representerer en stor smitterisiko.

Sanering av smitte skal mellom annet skje gjennom restriktive smittehygieniske tiltak og samordnet brakklegging i kontrollområder.

Det blir invitert til høringsmøte om en mulig kontrollområdeforskrift for området.

Kontaktinformasjon

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør, region Midt. Tel: 22 77 91 77/901 58 524

 

Fant du det du lette etter?