Mattilsynet planlegger nytt kontrollområde for PD i Nord Flatanger

Publisert 11.09.2017     Sist endret 11.09.2017

Det er påvist pankreassykdom(PD) på lokalitet Kråkholmen i Flatanger. Mattilsynet arbeider med et forslag om å opprette et nytt kontrollområde for PD i Nord Trøndelag, Sør for Vikna.

Det vil eventuelt bli fastsatt en bekjempelsessone rundt Kråkholmen. I dette området vil smittet fisk som hovedregel få stå fram til normalt slaktetidspunkt om den ikke representerer en stor smitterisiko.

Sanering av smitte skal mellom annet skje gjennom restriktive smittehygieniske tiltak og samordnet brakklegging i kontrollområder.

Det blir invitert til høringsmøte om en mulig kontrollområdeforskrift for området.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør, region Midt. Tel: 22 77 91 77/901 58 524

 


Kontaktinformasjon

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør, region Midt. Tel: 22 77 91 77/901 58 524