Mistanke om PD SAV 2 i Flatanger kommune

Publisert 25.08.2017     Sist endret 25.08.2017

Det er mistanke om Pancreas Disease (PD) ved sjølokaliteten 21676 i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Bjørøya AS og Midt Norsk Havbruk AS.

Bjørøya AS varslet Mattilsynet 24.8. 2017 om mistanke om PD SAV 2 etter prøvetaking. Mattilsynet skal på inspeksjon ved anlegget for å ta ut prøver for å bekrefte diagnosen.

Det står 1 750 000 fisk på lokaliteten med snittvekt på 2,5 kg.

Mattilsynet kommer tilbake med mer informasjon om hvordan situasjonen blir håndtert hvis det kommer positive verifikasjonsprøver fra lokaliteten og overvåkingsprøver fra nærliggende oppdrettsanlegg.

Ingen betydning for folkehelsen

PD-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

John B. Falch, avdelingssjef avdeling Namdal, region Midt, tlf. 91692885


Kontaktinformasjon

John B. Falch, avdelingssjef avdeling Namdal, region Midt, tlf. 91692885