Ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom (PD)

Publisert 14.03.2017     Sist endret 14.03.2017

Forslag til den fremtidige forvaltningen av PD har følgende hovedmål:

  1. Hindre spredning av PD nordover og sørover fra PD-sonen.
  2. Begrense konsekvensene av PD i PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen er fri for sykdommen.

Forskriften foreslår å dele landet inn i tre (alternativt fire) soner: en PD-sone der PD er endemisk, to overvåkingssoner der PD normalt ikke forekommer, og et alternativ med en buffersone mellom PD-sonen og overvåkningssonen i nord.

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe PD i hele landet. Forslaget har færre detaljreguleringer enn dagens forskrifter. Samtidig foreslås det strengere krav for å hindre at PD spres ut fra PD-sonen. Utenfor PD-sonen videreføres tiltak når sykdommen påvises for å hindre at sykdommen etablerer seg i nye områder. I den alternative buffersonen foreslås mindre strenge tiltak ved påvisning av PD, men krav om vaksinering.

Innenfor PD-sonen foreslås det strengere krav til smitteforebyggende tiltak. Det legges til rette for at flest mulig anlegg kan bli fri for sykdommen, men det er oppdretterne selv som må ta hovedansvaret for å bli fri for PD. Strengere smitteforebyggende tiltak vil også redusere risikoen for spredning av smitte ut av PD-sonen. Dette vil særlig komme anleggene i overvåkningssonen som ligger nærmest PD-sonen til gode.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen. 

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag ble sendt til klarering før høring

Mattilsynet sendte forslag til forskrift og høringsbrev til Nærings- og fiskeridepartementet for klarering før høring.

 17.02.2017
Høring

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til en ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom (PD) på høring.

 

Høringsfrist 01.06.2017
Se innspillene (70)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (70)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sparebank1 SMN 29.05.2017
Landbruks- og matdepartementet 21.03.2017
SalmoNor AS 02.06.2017
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) 02.06.2017
ELLINGSEN SEAFOOD AS 01.06.2017
Lerøy Seafood Group ASA 01.06.2017
HaVet fiskehelse AS 01.06.2017
Jahn Tharaldsen 01.06.2017
Havforskningsinstituttet 01.06.2017
Cwermaq Norway AS 01.06.2017
Torolf Storsul og Siri Ag 01.06.2017
MSD Animal Health 01.06.2017
Salmon Group AS 01.06.2017
Mads Kristiansen 01.06.2017
Nærøysundgruppen (Nærøysund Holding konsern) 01.06.2017
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 01.06.2017
Bjørøya AS 01.06.2017
Oppdretternes Miljøservice AS 01.06.2017
Midt-Norsk Havbruk AS 01.06.2017
Alsaker Fjordbruk 01.06.2017
Nord-Trøndelag Venstre 01.06.2017
Vikna Arbeiderparti 01.06.2017
Den norske veterinærforening 01.06.2017
Emilsen Fisk AS 01.06.2017
Emilsen Rederi AS 01.06.2017
Teft Eiendomsutvikling AS 01.06.2017
Norsk Havrukssenter AS 01.06.2017
Nærøy Høyre 31.05.2017
Nils Williksen AS 31.05.2017
NYN IKS 31.05.2017
Aqua Kompetanse AS 31.05.2017
Nærøysund Kraftbetong AS 31.05.2017
Salmo Future AS 31.05.2017
Nærøy sp 31.05.2017
Åkerblå 31.05.2017
Viplast AS 31.05.2017
Bindalssmolt AS 31.05.2017
Rørvik Kulde AS 31.05.2017
Legemiddelindustri foreningen 31.05.2017
Egersund Net AS avd. Rørvik (976 555 708) 31.05.2017
Veterinærinstituttet 31.05.2017
Brønnbåteiernes Forening 31.05.2017
Øystein Fond Vaage 31.05.2017
Leka og Nærøy Venstre 31.05.2017
Trøndelag Høyre 31.05.2017
Nord-Trøndelag Havn IKS 31.05.2017
Letsea as og AkvaFuture as 31.05.2017
Grong Sparebank 30.05.2017
Nærøy Arbeiderparti 30.05.2017
913752414 30.05.2017
Sinkaberg-Hansen AS 30.05.2017
Norske Lakseelver 30.05.2017
Miljøstiftelsen Bellona 30.05.2017
Bindal kommune 30.05.2017
Namdal Settefisk AS 30.05.2017
922996628 30.05.2017
FisherAquaService AS 30.05.2017
VIKNA VENSTRE 29.05.2017
Seløy Sjøfarm AS 29.05.2017
Moen Marin Group AS 29.05.2017
Nord-Trøndelag fylkeskommune 29.05.2017
Nærøysund Aquaservice 26.05.2017
KB Dykk AS 26.05.2017
Ytre Namdal Vekst AS 26.05.2017
Steinar Moe 24.05.2017
Helgeland Regionråd 24.05.2017
Ivar Refsnes 22.05.2017
Åsen Settefisk AS 18.05.2017
Multiconsult ASA avd Stord 19.04.2017
Namdalskysten Næringsforening 31.05.2017

Mattilsynet sender endelig forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse

 

 01.07.2017
Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter ny forskrift.

 

August 2017 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 19