Ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom (PD)


Publisert 14.03.2017 | Sist endret 14.03.2017

Forslag til den fremtidige forvaltningen av PD har følgende hovedmål:

  1. Hindre spredning av PD nordover og sørover fra PD-sonen.
  2. Begrense konsekvensene av PD i PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen er fri for sykdommen.

Forskriften foreslår å dele landet inn i tre (alternativt fire) soner: en PD-sone der PD er endemisk, to overvåkingssoner der PD normalt ikke forekommer, og et alternativ med en buffersone mellom PD-sonen og overvåkningssonen i nord.

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe PD i hele landet. Forslaget har færre detaljreguleringer enn dagens forskrifter. Samtidig foreslås det strengere krav for å hindre at PD spres ut fra PD-sonen. Utenfor PD-sonen videreføres tiltak når sykdommen påvises for å hindre at sykdommen etablerer seg i nye områder. I den alternative buffersonen foreslås mindre strenge tiltak ved påvisning av PD, men krav om vaksinering.

Innenfor PD-sonen foreslås det strengere krav til smitteforebyggende tiltak. Det legges til rette for at flest mulig anlegg kan bli fri for sykdommen, men det er oppdretterne selv som må ta hovedansvaret for å bli fri for PD. Strengere smitteforebyggende tiltak vil også redusere risikoen for spredning av smitte ut av PD-sonen. Dette vil særlig komme anleggene i overvåkningssonen som ligger nærmest PD-sonen til gode.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen. 

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag ble sendt til klarering før høring

Mattilsynet sendte forslag til forskrift og høringsbrev til Nærings- og fiskeridepartementet for klarering før høring.

 17.02.2017
Høring

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til en ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom (PD) på høring.

 

Høringsfrist 01.06.2017
 
Mattilsynet sender endelig forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse

 

 01.07.2017
Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter ny forskrift.

 

August 2017 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 19