Påvist pankreassykdom (PD) i oppdrettsanlegg i Vikna i Trøndelag

Publisert 09.09.2019     Sist endret 09.09.2019

Det er påvist PD på lokalitet 26315 Nordgjæslingan. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS.

Oppdretter meldte om mistanke 3. september 2019 etter at helsekontroll i anlegget var gjennomført og prøvesvar fra laboratorium var mottatt.

Prøver tatt ut av Mattilsynet 4. september bekrefter at sykdommen PD er påvist i anlegget.

Grunnlaget for diagnosen er kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Mattilsynet ser alvorlig på sykdomspåvisning i et område nord for fastsatt PD-sone. Lokalitet 26315 Nordgjæslingan ligger i overvåkingssonen der PD ikke skal forekomme.

Foreløpige tiltak er satt i verk av Mattilsynet:

  • Mattilsynet kartlegger situasjonen og risikobildet for området. Nabolokaliteter er pålagt prøvetaking som en del av kartleggingen av smittesituasjonen for området.
  • For å forhindre smittespredning er lokalitet 26315 Nordgjæslingan pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr til og fra lokaliteten uten særskilt tillatelse.
  • En rekke nabolokaliteter er også pålagt restriksjoner for å forebygge smittespredning mellom anlegg og ut av området.
  • Mattilsynet har holdt et informasjonsmøte der alle oppdrettsaktører og fiskehelsetjenesten i området var til stede.

Aktsomhet

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Soneforskrift

Arbeid med å oppdatere soneforskriften for PD som gjelder i området vil bli startet. Mattilsynet vil vurdere smittesituasjonen før det besluttes videre tiltak.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør, region midt, tel: 901 58 524


Kontaktinformasjon

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør, region midt, tel: 901 58 524