Kunngjøring

Påvist pankreassykdom (PD-SAV-3) i et oppdrettsanlegg i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal fylke

Publisert 12.08.2019     Sist endret 12.08.2019

8. august 2019 påviste Veterinærinstituttet PD forårsaket av SAV 3 på lokalitet 12872 Kattholmen. Lokaliteten ligger i den nasjonale PD-sonen og drives av Måsøval Fiskeoppdrett. SAV 3 er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika. Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området.

Restriksjoner og utslakting

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Arbeidet med å tømme lokaliteten for fisk starter i løpet av kort tid.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Kontrollområdeforskrift

Arbeidet med å fastsette en kontrollområdeforskrift for området har startet.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, region Midt, Nordmøre og Romsdal tlf.:  22 77 83 26/ 982 05 500 og Baard J. Kvidaland, jurist, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd tlf.: 22 77 82 36.


Les mer

Kontaktinformasjon

Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, region Midt, Nordmøre og Romsdal tlf.:  22 77 83 26/ 982 05 500 og Baard J. Kvidaland, jurist, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd tlf.: 22 77 82 36.