Høring: Forslag til endring i liste over tredjeland og helsesertifikater ved import av fisk til EU


Publisert 09.05.2014 | Sist endret 09.05.2014

EU har fastsatt en ny rettsakt som omhandler innlemmelse av Canadas territorium Quebec i liste over tredjeland og helsesertifikater ved import av fisk til EU. Rettsakten endrer forskrift om transport mv. av akvakulturdyr.

Gå til regelverksprosessen og høringen

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz Serrano, rådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret, tlf. 23 21 67 36

Fant du det du lette etter?