Høring: Forslag til endring i liste over tredjeland og helsesertifikater ved import av fisk til EU

Publisert 09.05.2014     Sist endret 09.05.2014

EU har fastsatt en ny rettsakt som omhandler innlemmelse av Canadas territorium Quebec i liste over tredjeland og helsesertifikater ved import av fisk til EU. Rettsakten endrer forskrift om transport mv. av akvakulturdyr.

Gå til regelverksprosessen og høringen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz Serrano, rådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret, tlf. 23 21 67 36


Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz Serrano, rådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret, tlf. 23 21 67 36