Traces

Publisert 30.01.2013     Sist endret 23.07.2019

Samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter, samt import av levende dyr, matvarer og andre animalske produkter fra tredjestat (land utenfor EU/EØS-området) registreres i en felles EU-database kalt TRACES (TRAde Control and Expert System).

Ved import av animalske produkter eller levende dyr fra tredjestater skal første del av sertifikatet (CVED – Common Veterinary Entry Document) utfylles i Traces av importør, eller noen som gjør dette på vegne av importør. Deretter skal CVED sendes elektronisk i Traces til aktuell grensekontrollstasjon for videre behandling.

Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter vil første del av helsesertifikatet kunne utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning. Dette skal gjøres når Norge er avsenderland.

Ved innførsel av animalske biprodukter og avledede produkter fra EU/EØS er det krav om tre typer meldinger til Mattilsynet:

Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler

Privat innførsel av hund, katt og ilder reguleres av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av dyresykdommer. For å reise med kjæledyr ut av Norge må en ta hensyn til det gjeldene regelverk i det aktuelle landet man reiser til.

Reglene er ulike ettersom hva du vil frakte over grensene. Noen av reglene er felles med EU, mens andre er spesielle for Norge. Velg i menyen hva du vil innføre/utføre, eller gå direkte til TRACES  eller Mattilsynets skjematjenester.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brukerstøtte for TRACES:

For henvendelser ved behov for praktisk hjelp med systemet.
Tlf: 414 00 571. Åpningstid kl 14-15 på hverdager.
E-post: mio@mattilsynet.no

Ansvarlig for TRACES:

For overordnede spørsmål om TRACES.
Hanne Ly, seksjon eksport og import, hovedkontoret. Tlf: 22 77 91 47

Ved behov for hjelp til faglige og juridiske spørsmål rundt import/innførsel:

Eksterne brukere (importører): Henvendelse til nærmeste avdelingskontor (Tlf. 22 40 00 00)

Interne brukere (Mattilsynets ansatte): Henvendelse i linja.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import av levende fisk mm. Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer