Mattilsynet har godkjent søknader om produksjon av triploid laks

Publisert 09.03.2020     Sist endret 11.03.2020

Mattilsynet region nord har godkjent søknader om produksjon av triploid smolt på to settefiskanlegg og uttalt at det kan iverksettes et oppfølgingsprosjekt på triploid laks.

Steril laks

Triploid laks har tre sett med kromosomer, til forskjell fra vanlig, diploid laks som bare har to. Det ekstra kromosomsettet gjør laksen steril.

Næringen bruker triploid laks som et tiltak for å beskytte ville laksestammer mot innblanding av gener fra rømt oppdrettslaks.

To settefiskanlegg

Nordland Akva AS har fått godkjent søknaden sin om produksjon av triploid smolt på lokalitetene 26375 Åmøya.

Ranfjord fiskeprodukter AS har fått godkjent søknaden sin om produksjon av triploid smolt på lokalitetene:

Matfiskanlegg

På bakgrunn av føringer fra 2016 har Mattilsynet uttalt at virksomhetene kan iverksette oppfølgingsprosjektet TRIPWELL på lokalitetene:

Utsett 2020:

Utsett 2021:

Disse lokalitetene inngår i NRS ASA (NRS) sin utprøving av produksjon av triploid laks. Ansvarlige aktører er NRS Farming AS, Nor Seafood AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS. 

Må legge fram sluttrapport i 2021

Mattilsynet har samtidig satt krav om at NRS i samarbeid med Havforskningsinstituttet må fremlegge en sluttrapport innen utgangen av februar 2021 på NRS-prosjektet «Triploid laks: Overvåkning av fiskevelferd hos NRS-tilknyttede selskap i forbindelse med kommersiell uttesting av triploid laks (NRS-TRIPWELL).»

Anbefalinger og tiltak fra prosjektet må tas med inn i prosjektet NRS-TRIPWELL. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Arnt Inge Berget, avdelingssjef, avdeling Salten. Tel: 22 77 79 30


Kontaktinformasjon

Arnt Inge Berget, avdelingssjef, avdeling Salten. Tel: 22 77 79 30