Til hovedinnhold

Endring av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra stater utenfor EØS-området - endring av forordning (EU) 2019/1793

Publisert

26. januar 2024 fastsatte Mattilsynet endringer i reglene for importkontroll av ikke animalske produkter fra tredjestater. Forordning (EU) 2024/286 gjør flere endringer til forordning (EU) 2019/1793, blant annet justeres kontrollfrekvenser og produkter tas inn og ut av listene. Endringene vil tre i kraft 6. februar 2024.

Endringen gjelder grunnrettsakten (forordning (EU) 2019/1793), og dennes vedlegg I og II.

Endringene til vedleggene er som følger:

Nye produkter inn på vedlegg I:

 • durian (Durio zibethius) fra Vietnam (plantevernmidler), inn på vedlegg I med en kontrollfrekvens på 10 %
 • hjelmbønner fra Bangladesh (Lablab purpureus) (plantevernmidler), inn på vedlegg I med en kontrollfrekvens på 20 %
 • langbønner fra Sri Lanka (plantevernmidler), inn på vedlegg I med en kontrollfrekvens på 20 %
 • grenadilla (Passiflora ligularis) og pasjonsfrukt (Passiflora edulis) fra Thailand (plantevernmidler), inn på vedlegg I med en kontrollfrekvens på 10 %
 • vinblader fra Egypt (plantevernmidler), inn på vedlegg I med en kontrollfrekvens på 20 %.

Endringer til eksisterende produkter i vedlegg I:

 • langbønner fra India (plantevernmidler), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn
 • guarkjernemel fra India (Pentaklor-fenol og dioksiner), redusert kontrollfrekvens til 30 % på grunn av forbedring
 • sortøyebønner (Vigna unguiculata) fra Madagaskar (plantevernmidler), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn
 • hurtignudler fra Sør-Korea (EtO), redusert kontrollfrekvens til 10 % på grunn av forbedring
 • ris fra Pakistan (plantevernmidler), økt kontrollfrekvens til 10 % på grunn av flere funn
 • spisskummen frø fra Tyrkia (pyrrolizidin-alkaloider), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn.

Ut av listen i vedlegg I:

 • mynte fra Israel (plantevernmidler), forbedring og ingen funn
 • kosttilskudd som inneholder botaniske ingredienser fra Sør-Korea (EtO), forbedring og ingen funn
 • pepperfrukter (annet enn søte) (Capsicum spp.) fra Uganda (EtO), forbedring og ingen funn.

Endring til eksisterende produkter i vedlegg II:

 • pepperfrukter (annet enn søte) (Capsicum spp.) fra India (plantevernmidler), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn
 • sesamfrø fra India (salmonella), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn
 • sesamfrø fra India (EtO), redusert kontrollfrekvens til 30 % på grunn av forbedring.

Videre skal del 2 av vedlegg II slettes. Denne delen omfatter produkter som inneholder 20 % eller mer av produkter listet i vedlegg II del 1 i forhold til forurensning med aflatoksiner. Det har ikke vært gjort funn de siste årene og det vurderes at det ikke lenger er behov for denne type kontroll av disse produktene. Dette krever også en justering av art. 1 og 8.

Endringen av forordning (EU) 2019/1793 trer i kraft 6. februar 2024.

Forordning (EU) 2027/286 (PDF)

Forskrift - importkontroll ikke-animalsk - 2024/286 (PDF)

Kontakt:
Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.