Oslo Havn sikrer videre drift av grensekontrollen

Publisert

Fra 1. juli 2024 overtar Oslo Havn forvaltning av lokalene der Mattilsynet utfører grensekontrollen. For å dekke kostnadene sine, innfører Oslo Havn et gebyr per container.

– For å sikre like konkurransevilkår, ønsker Mattilsynet at driften av grensekontrollen også i Oslo skal overlates til private aktører. Dette er i dag tilfelle ved mange andre grensekontrollstasjoner i Norge og store deler av Europa, sier Annette Haugane, avdelingssjef for grensekontroll og import i region Stor-Oslo i Mattilsynet.   

For å kunne opprettholde et tilbud om grensekontroll i Oslo overtar Oslo Havn i samarbeid med Yilport Oslo AS drift og vedlikehold av Mattilsynets fasiliteter i havna. Grensekontrollen foregår på Kongshavn.

-Grensekontrollen har en viktig funksjon i Norge. Oslo Havn ønsker å sørge for videreføring av driften inntil vi har kartlagt om en privat aktør kan overta. Oslo Havn vil innlemme lokalene i sin forvaltning av havnas infrastruktur og bygg for å sikre videre drift av grensekontrollstasjonen, sier kommersiell direktør Einar Marthinussen.

Kostnadene for driften vil bli belastet den enkelte vareeier med 1800 kroner per container, i tillegg til gebyret som allerede blir belastet av Mattilsynet. Containerne som blir kontrollert ankommer Yilport Oslo containerterminal, som vil fakturere tilleggsvederlaget. Mattilsynet fakturer sitt gebyr som tidligere.

Praktisk gjennomføring av kontrollene og henting av containere for kontroll vil ikke endres.

Dette er en prøveordning, og ikke et nytt forretningsområde for Oslo Havn. Vederlaget kan bli endret ved årsskiftet utfra kostnads- og volumutvikling.

Grensekontrollen er viktig

Alle animalske varer og en del ikke-animalske risikoprodukter fra land utenfor EU/EØS må grensekontrollers av Mattilsynet på en godkjent grensekontrollstasjon. Grensekontrollstasjonen godkjenner varene for fri omsetning i hele EU/EØS-området.

Kontrollen skal forhindre at smittsomme dyresykdommer kommer inn i EU/EØS og for å sikre at varene som importeres ikke utgjør fare for mennesker, dyr og miljø.

Rundt halvparten av grensekontrollpliktige sendinger til Norge kommer via grensekontrollen på Oslo havn.

Kontaktpersoner