Begrensninger for sykliske siloksaner D4, D5 og D6 i kosmetiske produkter

Publisert

Nå innfører EU nye begrensninger for sykliske siloksaner til å omfatte D6, i tillegg til D4 og D5, i kosmetiske produkter generelt. De nye reglene er begrunnet i bekymring for miljøskadelige effekter.

16. mai 2024 vedtok EU å forby bruken av D4, D5 og D6 i blandinger til forbrukere og profesjonelle, inkludert kosmetiske produkter generelt. Overgangstiden er tre år, og de nye reglene gjelder fra 6. juni 2027 – jf. forordning (EU) 2024/1328

Les mer om Sykliske siloksaner D4, D5, D6