Brexit kan få betydning for norske virksomheter som handler kosmetikk og kroppspleieprodukter med Storbritannia

Publisert 18.01.2019     Sist endret 18.01.2019

Det viktigste du må få med deg:

Alle produkter som settes på markedet skal ha en RP og være meldt inn i kosmetikkdatabasen CPNP. Etter en utmelding av EU, kan ikke RP lenger være lokalisert i Storbritannia.

Frem til 29. mars 2019 vil det i CPNP være mulig å overføre RP lokalisert i Storbritannia til RP innenfor EU/EØS.

Etter denne datoen vil du ikke kunne hente ut eller endre informasjon om et produkt i kosmetikkdatabasen CPNP der hvor RP er etablert i Storbritannia. All informasjon allerede lagt inn i databasen om et kosmetisk produkt må i så fall legges inn på nytt av ny RP før produktet kan selges lovlig.

Det meste av kosmetikken i Norge importeres, og mye av importen foregår via Storbritannia. Hvis EU og Storbritannia ikke blir enige om en avtale i de pågående Brexitforhandlingene, går Storbritannia ut av EU og blir derved regnet som et tredjeland. Dette får konsekvenser for norske virksomheter som importerer kosmetikk fra Storbritannia eller som markedsfører et produkt hvor produktets ansvarlige person (RP) er basert i Storbritannia.

For å unngå kostnadstap og ekstraarbeid, bør norske virksomheter allerede nå tenke gjennom hvilke konsekvenser disse endringene medfører.

Hvis EU og Storbritannia blir enige om en avtale, vil avtalen inneholde en overgangsordning med vilkår for handel, som i dag. Denne overgangsordning vil vare frem til utgangen av 2020.

Mulige konsekvenser for deg som importerer kosmetikk via Storbritannia

Alle produkter som omsettes på det europeiske markedet skal ha en ansvarlig person (RP) innenfor EU/EØS. RP har et særlig ansvar for produktets sikkerhet og at kravene i kosmetikkregelverket følges.

Om Storbritannia forlater EU uten noen avtale, vil Storbritannia bli regnet som et tredjeland og handel med kosmetikk fra Storbritannia blir betegnet som import fra tredjeland. Importerer du kosmetikk direkte fra Storbritannia vil du automatisk bli regnet som produktets ansvarlige person (RP). Som RP er du ansvarlig for å påse at alle krav i kosmetikkforordningens (EU no. 1223/2009) artikkel 5 er oppfylt, deriblant:

  • Navn og adresse til RP innenfor EU/EØS skal merkes på produktets emballasje
  • RP skal ha lett tilgang til produktets produktinformasjonsdokument (PIF) på sin adresse og på et språk myndighetene i sitt land lett forstår.
  • RP må sørge for produktet er registrert i kosmetikkdatabasen CPNP
  • RP skal påse at merkingen er korrekt. På kosmetikk som importeres fra land utenfor EU/EØS skal opprinnelsesland oppgis på produktet. Etter 29. mars 2019 må også Storbritannia merkes som opprinnelsesland.

Dersom du importerer kosmetikk fra Storbritannia og ikke ønsker å være RP, kan du ved skriftlig avtale utpeke en annen RP innenfor EUs indre marked. Dette må aksepteres skriftlig.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les mer


Spørsmål og svar

Les mer