Flere miljøskadelige stoffer i kosmetikk- og kroppspleieprodukter blir forbudt fra 2020

Publisert 26.11.2018     Sist endret 11.12.2018

Etter 31. januar 2020 blir siloksanene D4 og D5 forbudt å bruke i høyere konsentrasjoner enn 0,1 prosent, i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Det blir også et forbud mot det perfluorerte stoffet PFOA.

Siloksaner gjør produkter enklere å smøre på kroppen, og finnes for eksempel i sjampo, balsam og såpe. Ettersom slike produkter brukes i stort omfang kan store mengder havne i naturen, og utgjøre en fare for miljøet.

Også det perfluorerte stoffet PFOA blir forbudt, i likhet med et hundretalls andre stoffer som kan brytes ned til PFOA. Perfluorerte stoffer har vann – og fettavstøtende egenskaper og brukes blant annet i impregneringsmidler, men bruk i kosmetiske produkter forekommer også. Fra 4.juli 2020 er det ikke lov å produsere, importere eller omsette produkter med mer enn 0.0025 promille PFOA i kjemikalier og produkter i EU og Norge.

Forbudet er grunnet miljøhensyn, og gjennomføres gjennom regelverket REACH som forvaltes av Miljødirektoratet.

Kosmetikkregelverket, som Mattilsynet forvalter, omhandler ikke miljømessige aspekter. Dette håndteres kun gjennom REACH. Kosmetikkregelverket har som mål å beskytte forbrukerne mot helserisiko knyttet til bruk av kosmetikk.

Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetikk produseres og selges slik kosmetikkregelverket sier. Dette gjør vi for å forebygge helseskade, og sikre at norske forbrukere får produkter som holder det de lover. De som produserer, importerer og selger kosmetikk har selv ansvar for å følge regelverket.

Nærmere om stoffene:

Siloksanene D4 og D5:

Blir forbudt å bruke i høyere konsentrasjoner enn 0,1 prosent i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Forbudet gjelder fra 31.januar 2020.

Det er ventet at forbudet i fremtiden kan utvides til å omfatte produkter som ikke vaskes av, samt å inkludere siloksanen D6.

D4 og D5 har vært vurdert av EUs vitenskapskomite og funnet trygge i bruk når de smøres på huden. Dette fordi stoffene har lav giftighet for mennesker, samt at opptaket over huden er svært lavt.

PFOA (perfluorert oktansyre):

Det perfluorerte stoffet PFOA blir forbudt, i likhet med andre stoffer som kan brytes ned til PFOA. Fra 4.juli 2020 er det ikke lov å produsere, importere eller omsette produkter med mer enn 0.0025 promille PFOA i kjemikalier og produkter i EU og Norge.

PFOA er ikke tidligere risikovurdert for bruk i kosmetikk i EU. Tall fra den danske miljøstyrelsen (2018) viser at PFOA kun er å finne i et fåtall kosmetiske produkter og at det er lite trolig at dette alene utgjør noen helserisiko. 

 

Mattilsynet anbefaler at bransjen alt nå starter arbeidet med å fase ut disse stoffene fra kosmetikkprodukter.

Fant du det du lette etter?