Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for bruk av eteriske oljer i kosmetiske produkter

Publisert 22.03.2018     Sist endret 13.03.2019

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser for bruk av eteriske oljer i kosmetikk og kroppspleieprodukter ( kosmetikkforordningens vedlegg II og vedlegg III), diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Tagetes minuta og Tagetes patula ekstrakter er eteriske oljer (« essential oils») som er vanlig brukt som aroma/duftstoffer i parfyme. De er pr. i dag ikke regulert i kosmetikkforordningen/forskriften.

Dette er forslaget til ny regulering av tagetes ekstrakter og oljer:

  • Tagetes minuta og Tagetes patula ekstrakter og eteriske oljer tillates opp til en maksimal konsentrasjon 0,01 % i produkter som er ment til å bli værende på huden («leave-on»), (unntatt solkrem og produkter hvis bruk medfører eksponering av naturlig/kunstig UV lys), gitt at innholdet av α-tertienyl (tertiofen) i Tagetes minuta og Tagetes patula ekstrakter ikke overskrider 0,35 %.
  • Tagetes minuta og Tagetes patula ekstrakter og eteriske oljer tillattes opp til en maksimal konsentrasjon 0,1 % i produkter som er ment å skylles av huden («rinse-off»), (unntatt solkrem og produkter hvis bruk medfører eksponering av naturlig/kunstig UV lys), gitt at innholdet av α-tertienyl (tertiofen) i Tagetes minuta og Tagetes patula ekstrakter ikke overskrider 0,35 %.
  • Tagetes ekstrakter og oljer skal ikke brukes som ingredienser i solkrem og produkter hvis bruk medfører eksponering av naturlig/kunstig lys.
  • Det er en potensiell helserisiko ved bruk av Tagetes erecta ekstrakter og oljer i kosmetikk, og disse substansene bør derfor ikke være tillatt og føres opp på forbudslisten (vedlegg II).

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 09.05.2018
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 27.04.2018
Privat innsender 30.03.2018

Høring

 

Høringsfrist 10.05.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 09.05.2018
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 27.04.2018
Privat innsender 30.03.2018

Rettsakten fastsettes i EU

Forordningen 2018/978

 09.07.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 09.05.2018
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 27.04.2018
Privat innsender 30.03.2018

Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet

Forordningen (EU) 2018/978

 21.09.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 09.05.2018
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 27.04.2018
Privat innsender 30.03.2018

Rettsakten tas inn i forskrift

Mattilsynet fastsatte 24. september 2018 endringsforskrift som implementerer forordning (EU) 2018/978 i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Lenke til forskriften på Lovdata.no  

 24.09.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 09.05.2018
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 27.04.2018
Privat innsender 30.03.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret. Tlf 22 77 87 27