Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for enkelte UV- filtre og andre stoffer i kosmetikk

Publisert 04.07.2016     Sist endret 31.07.2017

Fem reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer i kosmetikkforordningens vedlegg II - IV, diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til regulering av arbutinene α-arbutin, β-arbutin og deoxyarbutin
  • Forslag til endring av bruksbetingelser for UV- filteret Benzophenone – 3, forordning (EU) 2017/238)
  • Forslag til endring av bruksbetingelser for diklorometan
  • Forslag til regulering av Methylene-Bis-Benzotriazolyl –Tetramethylbutylphenol (MBBT) (nano) som UV-filter - forordning (EU) 2018/885
  • Forslag til regulering av peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner, forordning (EU) 2017/2228, vedtatt 26.03.2018. Se Lovdata

Rettsaktene går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av sakene etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om sakene, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når sakene er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.09.2016
Statens Legemiddelverk 13.09.2016
Utenriksdepartementet 12.09.2016
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 31.08.2016

Høring

 

 

Høringsfrist 12.09.2016
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.09.2016
Statens Legemiddelverk 13.09.2016
Utenriksdepartementet 12.09.2016
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 31.08.2016

Rettsakter som implementerer reguleringsforslagene vedtas i EU

Forordningen (EU) 2018/885

 20.07.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.09.2016
Statens Legemiddelverk 13.09.2016
Utenriksdepartementet 12.09.2016
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 31.08.2016

Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Forordningen (EU) 2018/885

 21.09.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.09.2016
Statens Legemiddelverk 13.09.2016
Utenriksdepartementet 12.09.2016
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 31.08.2016

Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.09.2016
Statens Legemiddelverk 13.09.2016
Utenriksdepartementet 12.09.2016
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 31.08.2016

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver, hovedkontoret, avdeling Mat, seksjon merking og kvalitet, tlf.: 22 77 87 27