Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for enkelte UV- filtre og andre stoffer i kosmetikk

Publisert 04.07.2016     Sist endret 31.07.2017

Fem reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer i kosmetikkforordningens vedlegg II - IV, diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til regulering av arbutinene α-arbutin, β-arbutin og deoxyarbutin
  • Forslag til endring av bruksbetingelser for UV- filteret Benzophenone – 3, forordning (EU) 2017/238)
  • Forslag til endring av bruksbetingelser for diklorometan
  • Forslag til regulering av Methylene-Bis-Benzotriazolyl –Tetramethylbutylphenol (MBBT) (nano) som UV-filter - forordning (EU) 2018/885
  • Forslag til regulering av peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner, forordning (EU) 2017/2228, vedtatt 26.03.2018. Se Lovdata

Rettsaktene går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av sakene etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om sakene, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når sakene er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Høring

 

 

Høringsfrist 12.09.2016
Rettsakter som implementerer reguleringsforslagene vedtas i EU

Forordningen (EU) 2018/885

 20.07.2018
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Forordningen (EU) 2018/885

 21.09.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver, hovedkontoret, avdeling Mat, seksjon merking og kvalitet, tlf.: 22 77 87 27