Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for konserveringsmiddel, UV- filter og hårfargestoff i kosmetikk

Publisert 05.09.2018     Sist endret 11.02.2019

Fire reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III, V og VI diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til endringer i reguleringen av sinkpyrition
  • Forslag til endringer i reguleringen av klimbazol
  • Forslag til regulering av fenylen-bis-difenyltriazin (UV- filter S86)
  • Forslag til regulering av hårfargestoffet 2-klor-p-fenylendiamin.

Rettsaktene går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av sakene etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om sakene, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når sakene er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 25.10.2018

Høring

 

Høringsfrist: 18.10.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 25.10.2018

Rettsakten fastsettes i EU

 

Dato ikke bestemt 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 25.10.2018

Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter og er gjeldende i norsk rett. Fastsatte rettsakter vil bli kunngjort på denne siden.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS komiteen 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret. 22 77 87 27