Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for parfymestoffer, konserveringsmiddel og andre stoffer i kosmetikk

Publisert 08.05.2017     Sist endret 22.01.2018

Tre reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III og V, diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til  endringer i reguleringen av parfymestoffene HICC, atranol og kloratranol
  • Forslag til regulering av furfural
  • Forslag til endring av bruksbetingelser for konserveringsmiddelet o-fenylfenol

Rettsaktene går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av sakene etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om sakene, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når sakene er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Se også:

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter 

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Høring:

 

 

Høringsfrist: 15.06.2017
Rettsakter som implementerer reguleringsforslagene vedtas i EU

 

 02.08.2017
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøtet.

 15.12.2017
Fastsettelse avforskrift

Mattilsynet fastsatte 18. desember 2017 endringsforskrift som implementerer forordning (EU) nr. 2017/1410 i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Forskrift om endring i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

 18.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778727