Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for parfymestoffer, konserveringsmiddel og andre stoffer i kosmetikk

Publisert 08.05.2017     Sist endret 11.12.2018

Tre reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III og V, diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til  endringer i reguleringen av parfymestoffene HICC, atranol og kloratranol
  • Forslag til regulering av furfural
  • Forslag til endring av bruksbetingelser for konserveringsmiddelet o-fenylfenol

Rettsaktene går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av sakene etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om sakene, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når sakene er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Se også:

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter 

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fagforbundet 06.06.2017
Privat innsender 15.06.2017
Norges Astma- og Allergiforbund 15.06.2017
NNN 15.06.2017
Statens legemiddelverk 13.06.2017

Høring:

 

 

Høringsfrist: 15.06.2017
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fagforbundet 06.06.2017
Privat innsender 15.06.2017
Norges Astma- og Allergiforbund 15.06.2017
NNN 15.06.2017
Statens legemiddelverk 13.06.2017

Rettsakter som implementerer reguleringsforslagene vedtas i EU

 

 02.08.2017
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fagforbundet 06.06.2017
Privat innsender 15.06.2017
Norges Astma- og Allergiforbund 15.06.2017
NNN 15.06.2017
Statens legemiddelverk 13.06.2017

Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøtet.

 15.12.2017
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fagforbundet 06.06.2017
Privat innsender 15.06.2017
Norges Astma- og Allergiforbund 15.06.2017
NNN 15.06.2017
Statens legemiddelverk 13.06.2017

Fastsettelse avforskrift

Mattilsynet fastsatte 18. desember 2017 endringsforskrift som implementerer forordning (EU) nr. 2017/1410 i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Forskrift om endring i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

 18.12.2017
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fagforbundet 06.06.2017
Privat innsender 15.06.2017
Norges Astma- og Allergiforbund 15.06.2017
NNN 15.06.2017
Statens legemiddelverk 13.06.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778727