Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for parfymestoffer, konserveringsmiddel og andre stoffer i kosmetikk


Publisert 08.05.2017 | Sist endret 09.05.2017

Tre reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III og V, diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til  endringer i reguleringen av parfymestoffene HICC, atranol og kloratranol
  • Forslag til regulering av furfural
  • Forslag til endring av bruksbetingelser for konserveringsmiddelet o-fenylfenol

Rettsaktene går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av sakene etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om sakene, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når sakene er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Se også:

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter 

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Høring:

 

 

Høringsfrist: 15.06.2017
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fagforbundet 06.06.2017
Hans Jørgen Talberg 15.06.2017
Norges Astma- og Allergiforbund 15.06.2017
NNN 15.06.2017
Statens legemiddelverk 13.06.2017

Rettsakten fastsettes i EU

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter og er gjeldende i norsk rett. Fastsatte rettsakter vil bli kunngjort på denne siden.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Monica Vatne, rådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778727