Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye retningslinjer i sikkerhetsvurderingene av kosmetiske produkter

Publisert 05.12.2016     Sist endret 05.12.2016

For ethvert kosmetisk produkt som settes på markedet, krever kosmetikkforordningen at det utarbeides en sikkerhetsrapport. Kommisjonen har utarbeidet nye retningslinjer til kravene i sikkerhetsrapporten. Disse retningslinjene foreslås nå forskriftfestet i kosmetikkregelverket.

Kravene til sikkerhetsrapporten er gitt i kosmetikkforordningens vedlegg I, og omfatter en rekke spesifikasjoner om det kosmetiske produktet.

Lettere for næringen å etterleve kravene til sikkerhetsrapporten

Kosmetikkproduktenes sikkerhetsrapport er en nøkkelfaktor for å sikre trygg kosmetikk. For å hjelpe næringen til å forstå og etterleve kravene til sikkerhetsrapporten, har Kommisjonen utarbeidet retningslinjer til disse kravene.

Regelendringen retter seg hovedsakelig mot personer som er involvert i utarbeidelser av sikkerhetsrapporter for kosmetiske produkter.

Regelendringen er allerede vedtatt i EU og tatt inn som en del av EØS-avtalen, og foreslås nå forskriftsfestet i kosmetikkforskriften. Regelendringen høres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Regelendringen vedtas i EU

 

 25.11.2013
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen

 

 14.04.2014
Høring

Rettsakten foreslås forskriftsfestet i kosmetikkregelverket.

 

 20.01.2017
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Statens legemiddelverk 10.01.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingrid Stavenes Andersen, rådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 43