Kosmetikk kan i noen tilfeller gi alvorlige bivirkninger

Publisert 28.04.2011     Sist endret 22.05.2015
Kvinne som farger håret selv.
Hårfarge kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.  Foto: iStockphoto

Permanent hårfarge gir de alvorligste bivirkningene, mens det er flest reaksjoner på fuktighetskremer for ansikt og kropp. Det kommer fram i den første rapporten fra Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter. Flere bør melde fra om reaksjoner på kosmetiske produkter.

Bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter ble startet av Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i juni 2008. Mattilsynet er eier av registeret, mens Folkehelseinstituttet drifter det. Folkehelseinstituttet mottar meldinger fra helsepersonell og vurderer årsakssammenhengen.

Bivirkningsregisteret inkluderer alle produkter som påføres kroppens ytre deler, tenner og munnslimhinnene og som er ment å påvirke kroppslukt, rengjøre, beskytte, bevare eller påvirke utseendet. Også bivirkninger etter tatovering kan registreres her.

- Ved hjelp av bivirkningsregisteret på kosmetikk får vi bedre oversikt over hvilke produkter som gir bivirkninger, bivirkningstyper og alvorlighetsgrad. Produkter som gir mange eller alvorlige reaksjoner blir fulgt opp av Mattilsynet, forteller rådgiver Julie Tesdal Håland.

Mattilsynet ser på dette registeret som en del av et større arbeid med å redusere problemet med kosmetikkallergi.

Innmeldte bivirkninger

I løpet av de to første årene har registeret mottatt 96 meldinger. De fleste meldingene gjaldt produkttyper som fuktighetskremer, renseprodukter, solkremer og produkter for hårfarging. 

Fuktighetskremer til ansikt og kropp er den produkttypen som er hyppigst meldt inn til bivirkningsregisteret, mens permanent (oksidativ) hårfarge har gitt flest alvorlige reaksjoner.

- Kraftige allergiske reaksjoner fra permanent hårfarger er et kjent problem. Flere land har mottatt meldinger om bivirkninger for denne produkttypen. Dette har blant annet ført til et strengere krav om merking av allergiadvarsler, sier Julie Tesdal Håland.

Hvor kan bivirkninger meldes?

Dersom du får bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter er det viktig at du enten melder fra selv via internett (meldeskjema på Altinn) eller oppsøker helsepersonell slik at de kan melde inn til bivirkningsregisteret.

Helsepersonell som leger, tannleger, farmasøyter og helsesøstre har meldeplikt. Derfor – meld fra om bivirkninger til legen din eller til apoteket.

Fant du det du lette etter?