Har Norge noen særegne norske regler for import/produksjon av kosmetikk og kroppspleieprodukter?

Publisert 18.02.2014     Sist endret 18.02.2014

Den norske kosmetikkforskriften er harmonisert med EU`s regelverk. Vi har likevel noen særnorske regler:

  • Importører og norske produsenter som selger kosmetikk på det norske markedet, har meldeplikt til Mattilsynet. Innmeldingen gjøres via MATS skjematjenester. Les mer om den norske meldeplikten.
  • Jamfør § 4 skal kosmetiske produkter som selges på det norske markedet merkes på norsk. For noen spesifikke punkter, som produktets nominelle innhold (vekt/volum) og dato for minste holdbarhet, skal merkingen være på norsk eller språk som i stavemåte og betydning ligner norsk. Les mer om merking av kosmetiske produkter.
  • Tidligere hadde Norge nasjonale grenser for bruk av flere stoffer med farmakologisk effekt i kosmetikk (ofte kalt legemiddelstoffer).  Den særnorske reguleringen av disse stoffene opphørte med ny kosmetikkforskrift. Selv om reguleringen av disse stoffene har opphørt, har  Mattilsynet kommet frem til noen bruksbegrensninger som må respekteres for at produktene skal være trygge i bruk.
Fant du det du lette etter?