Mattilsynet fant svært høye verdier av kvikksølv i kremer og såper brukt til hudbleking og mot kviser

Publisert 11.02.2013     Sist endret 14.02.2013
  • Lulanjina hudkrem

    Bilde 1 av 3 | Lulanjina, Orient Pearl og Speckle Doctor var de tre produktene som hadde den høyeste verdien av kvikksølv i Mattilsynets undersøkelse. Foto: Mattilsynet

  • Speckle Doctor hudbleking

    Bilde 2 av 3 | Lulanjina, Orient Pearl og Speckle Doctor var de tre produktene som hadde den høyeste verdien av kvikksølv i Mattilsynets undersøkelse. Foto: Mattilsynet

  • Speckle Doctor hudbleking

    Bilde 3 av 3 | Lulanjina, Orient Pearl og Speckle Doctor var de tre produktene som hadde den høyeste verdien av kvikksølv i Mattilsynets undersøkelse. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet påviste svært høye verdier av kvikksølv i 8 av 31 kremer og såper som brukes til bleking av hud og mot kviser og urenheter i huden. – Kvikksølv kan gi svært alvorlige helseskader, og det er svært betenkelig at slike produkter omsettes for vi vet at de brukes daglig og gjerne av barn og ungdom, sier Solveig Eriksrud i Mattilsynet.

2012 analyserte Mattilsynets distriktskontoret for Oslo 31 prøver av kremer og såper som brukes til bleking av hud og mot kviser og urenheter i huden. Prøvene ble tatt ut i frittstående dagligvarebutikker i Oslo og etter tollvesenets beslag av importerte varer.

Mangelfull informasjon

Det ble påvist høye verdier av kvikksølv i åtte av prøvene. Det er ikke tillatt å tilsette kvikksølv til disse produktene.

- Ingen av disse produktene var merket på norsk. Merkingen var på engelsk eller et asiatisk språk. På flere av produktene manglet det ingrediensliste og kvikksølv kom ikke fram på de produktene som hadde ingrediensliste, forteller Eriksrud.

Mattilsynet har nedlagt omsetningsforbud for produktene hvor det er påvist høye verdier av kvikksølv.

- Importørene har også fått pålegg om å sette seg inn i det norske regelverket og å bedre egne rutiner for import av kosmetikk, forteller Eriksrud.

Kvikksølv kan gi alvorlige skader

I følge Verdens helseorganisasjon, WHO, er nyreskader den største faren med uorganisk kvikksølv i hudblekemidler. Hudskader og nedsatt motstandskraft mot bakterier- og soppinfeksjoner kan også være en følge av kvikksølv i disse produktene. WHO har også beskrevet angst, depresjon og neurologiske lidelser som en mulig følge ved bruk av disse produktene.

- Vi mener det er svært betenkelig at vi finner til dels svært høye konsentrasjoner av kvikksølv i produkter hvor dette ikke er merket. Vi vet at disse produktene er i daglig bruk i enkelte miljøer og at de også brukes av barn og ungdom, sier Eriksrud.

Spør om informasjon

Det er virksomheten som importerer og selger produktene som har ansvaret for at varene de selger er trygge og i overensstemmelse med det norske regelverket.

- Vi oppfordrer kundene til å etterspørre opplysninger om innholdet når de kjøper slike produkter, slik at de kan forsikre seg om at varen ikke inneholder helseskadelige ingredienser, avslutter Eriksrud.

Kvikksølvinnholdet i de ulike produktene

 

Kvikksølvinnholdet i de ulike produktene
ProduktHoldbarhet
Lot nr

 Produksjonsland Resultat mg/kg 
Yimei whitening spot-removing suit.CM-1068  Kina 5800
Lulanjina AE0622A06  Kina 24000
E`yôuth Whitening spot-removing cream 2012/11/20  Kina 6900
Speckle Doctor, whitening spot-removing cream 2012/11/20  Kina 9700
E`yôuth Yimei Whitening spot-removing cleanser  QB/T 1857-2004  Kina 2000
Lady Diana Acne-Melasma cream NO:LD-04  England 2,3 
Orient Pearl, Whitening Pearl Beauty & Spot-Removing Suite 08/03/2012  Taiwan 12000
Wrinkle De Crease, Anti Aging Cream  08/01/2013 Pakistan 820
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Solveig Eriksrud, seksjonssjef, distriktskontoret for Oslo. Tel: 22 63 93 11. Mob: 470 37 205


Kontaktinformasjon

Solveig Eriksrud, seksjonssjef, distriktskontoret for Oslo. Tel: 22 63 93 11. Mob: 470 37 205