Mattilsynet opprettholder advarselen mot overdreven bruk av antiperspirant med aluminium

Publisert 17.12.2013     Sist endret 26.05.2014

Daglig bruk av antiperspiranter med aluminium kan gjøre at du får i deg for mye aluminium. Antiperspiranter gir deg mer aluminium i kroppen enn noen andre kilder. Mattilsynet anbefaler nå å begrense bruken av antiperspirant med aluminium, og legger press på EU for å få en europeisk regulering av aluminium i kosmetikk.

67 % av norske menn og 85 % av norske kvinner bruker antiperspiranter hver dag for å hindre svette og ubehagelig lukt (Synovate, 2012). Forbrukene får i seg mange ganger mer aluminium fra antiperspiranter enn fra noen andre kilder. Etter Vitenskapskomiteen for mattrygghets (VKM) beregninger er eksponeringen 30-50 ganger høyere enn det man vurderer som helsemessig forsvarlig. Opptaket kan være enda høyere for de som bruker antiperspiranter på barbert hud.

Mest aluminium fra antiperspirant

– Vi er bekymret for den totale mengden aluminium vi får i oss, både fra kosmetikk, mat og andre produkter. Antiperspiranter viser seg å være den største kilden til den aluminiumen vi får i oss gjennom kosmetikk, sier Merethe Steen, seksjonssjef i Mattilsynet.

– Aluminium finnes naturlig i mange matvarer, i enkelte legemidler, tilsetningsstoffer, kosmetikk, kosttilskudd, i tatoveringen du har på armen eller fra emballasje og kjøkkenredskaper som er i kontakt med maten.

Mattilsynet ønsker europeisk regulering

Tidligere risikovurderinger har vist at høyt opptak av aluminium kan skade mennesker. Forsøk på rotter og mus har også vist at aluminium kan gi skader på nervesystemet hos dyrene, skade på testiklene og lav sædkvalitet.

– Når det gjelder tilsetningsstoffer, matemballasje og liknende, er det satt i verk mange tiltak for å begrense mengden aluminium forbrukerne eksponeres for. Det er nå på tide å ta det tilsvarende grepet på kosmetikkområdet, sier Steen.

Mattilsynet legger nå press på EU for at man skal få en europeisk regulering av aluminium i kosmetikk.

– Vi ønsker at EU skal utarbeide grenseverdier for aluminium i antiperspiranter. I tillegg mener vi at forbrukere bør gjøres kjent med risikoen ved disse produktene. Da kan forbrukere selv velge hvor viktig disse produktene er for dem og hvor ofte de mener de trenger å bruke disse. Man kan enkelt redusere eksponeringen for aluminium ved å redusere antall påføringer, sier Steen.

Mattilsynet opprettholder advarsel, tross ny risikovurdering fra EU

EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) har vurdert risikoen for bruk av aluminium i kosmetikk. De konkluderer med at de ikke kan gjennomføre en fullverdig risikovurdering, fordi datagrunnlaget for å beregne opptak av aluminium gjennom huden ikke er godt nok. De ønsker å basere sin vurdering på studier av mennesker og ikke dyrestudier.

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gått gjennom og kommentert SCCS sin risikovurdering. VKM holder fast ved at datagrunnlaget som finnes er godt nok for en risikovurdering, og endrer derfor ikke sin konklusjon fra risikovurderingen de publiserte i 2013.

Mattilsynet har på bakgrunn av VKMs kommentarer gitt innspill til EU-kommisjonen, og håper at SCCS og EU-kommisjonen tar hensyn til kommentarene  i den videre vurderingen. Det er for tidlig å si hva SCCS kommer frem til. Mattilsynet advarer fortsatt mot overdreven bruk av antiperspirant med aluminium.

Dette kan du gjøre selv:

  • Reduser bruk av antiperspiranter med aluminium. Det finnes luktfjernende produkter som ikke inneholder aluminium. Aluminium er merket i ingredienslisten, ofte med betegnelser som aluminium chloride, aluminium chlorohydrate eller aluminium zirconium.
  • Spør betjeningen om du ikke finner produkter uten aluminium i din butikk.
  • Om du allikevel vil fortsette å bruke antiperspiranter med aluminium, bør du tenke gjennom hvor ofte du bruker dem og om du kan redusere antall påføringer.
  • Vær særlig oppmerksom om du bruker antiperspiranter på sår eller nybarbert hud, siden det kan øke opptak av aluminium i kroppen.

Se også:

SCCS: Opinion on the safety of aluminium in cosmetic products (pdf) 

VKM: Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter 

Risk assessment of the exposure to aluminium through food and the use of cosmetic products in the Norwegian population (pdf)

Mattilsynet: Comments to the opinion on aluminum.pdf

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, tlf. 23 21 67 49.

Kontaktinformasjon

Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, tlf. 23 21 67 49.