Nye regler for en rekke fargestoffer for hår og øyevipper

Publisert 27.10.2016     Sist endret 13.03.2019

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser for bruk av en rekke fargestoffer i produkter for farging av hår og øyevipper (kosmetikkforordningens vedlegg III), diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Dette er forslagene til endring av dagens regulering:

 • A. 6 hårfargestoffer får utvidet anvendelsesområde ved at de tillates brukt til farging av øyevipper, i tillegg til hår (jf. SCCS/1553/15):
  • Post 9a (toluen-2,5-diamin, CAS nr. 95-70-5)
  • Post 200 (tetraaminopyrimidinsulfat. CAS nr. 5392-28-9)
  • Post 206 (hydroksyetyl-p-fenylendiaminsulfat, CAS nr. 93841-25-9)
  • Post 211 (2-amino-3-hydroksypyridin, CAS nr. 16867-03-1) Post 243 (2-metylresorcinol, CAS nr. 608-25-3) og
  • Post 272 (p-aminofenol, CAS nr. 123-30-8)

Stoffene er kun tillatt til farging av øyevipper, gitt at det utføres hos en profesjonell aktør. Hjemmebruk tillates ikke.

For at profesjonelle skal kunne advare forbrukerne mot mulige allergiske reaksjoner mot stoffene, skal de også oppgis med advarselsmerking.

 • B. Følgende hårfargestoffer tillates brukt for farging av hår, men er ikke vurdert for farging av øyevipper (postene 8c og 9b, 297 – 304):
  • Post 8c (N’N-bis (2-hydroksyetyl)-2-nitro-p-fenylendiamin, CAS nr. 84041-77-0, SCCS/1572/16)
  • Post 9b (2,6-dihydroksyetylaminotoluen, CAS nr. 149330-25-6, SCCS/1563/15
  • Post 297 (HC Red nr. 17; CAS nr. 1449471-67-3), SCCS/1558/15)
  • Post 298 (HC Yellow nr. 17; CAS nr. 1450801-55-4, SCCS/1559/15)
  • Post 299 (1-hexyl 4,5-diaminopyrazolsulfat, CAS nr. 1361000-03-4, SCCS/1562/15)
  • Post 300 (2,5,6-triamino-4-pyrimidinolsulfat, CAS nr. 1603-02-7, SCCS/1561/15)
  • Post 301 (hydroksyetoksy-aminopyrazolpyridin-HCI, CAS nr. 1079221-49-0, SCCS/1530/14
  • Post 302 (3-amino-2,6-dimetylfenol (CAS nr. 6994 -64-5, SCCS/1529/14)
  • Post 303 (Basic Brown 17, CAS nr. 68391-32-2, SCCS/1531/14) og
  • Post 304 (Basic Brown 124, CAS nr. 67846-56-4.)

Rettsaktene går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

Se også:

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Legemiddelverket 06.12.2016
Privat innsender 12.12.2016
Fagforbundet 07.12.2016

Høring

 

Høringsfrist: 09.12.2016
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Legemiddelverket 06.12.2016
Privat innsender 12.12.2016
Fagforbundet 07.12.2016

Rettsakter som implementerer reguleringsforslagene vedtas i EU

 

 10.02.2017
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Legemiddelverket 06.12.2016
Privat innsender 12.12.2016
Fagforbundet 07.12.2016

Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 07.07.2017
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Legemiddelverket 06.12.2016
Privat innsender 12.12.2016
Fagforbundet 07.12.2016

Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Legemiddelverket 06.12.2016
Privat innsender 12.12.2016
Fagforbundet 07.12.2016

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 87 27