Kunngjøring

UV- filter MBBT (nano) og Tagetes minuta og Tagetes Patula ekstrakter og oljer (eteriske oljer) tillates for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Publisert 04.10.2018     Sist endret 04.10.2018

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av UV- filter MBBT (nano) og de eteriske oljene Tagetes minuta og Tagetes patula i kosmetiske produkter. Disse stoffene er ikke tidligere regulert for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

MBBT (non-nano) er et godkjent UV-filter, oppført i kosmetikkforordningens vedlegg VI, post 23, med maksimalt tillatt konsentrasjon på 10 %. Stoffer som er oppført på listene (vedleggene) i kosmetikkforskriften dekker ikke nano-formen av stoffene, med mindre «nano» er utrykkelig nevnt. For at nano-formen av et stoff kan føres opp på listen må SCCS har vurdert det og funnet det trygt i bruk. Bruken av MBBT (nano) er pr. i dag ikke regulert i kosmetikkforskriften.

EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) fastslo i sin risikovurdering den 25.mars 2015 at MBBT (nano) kan brukes trygt som UV filter opp til en maksimalt tillatt konsentrasjon på 10 %, både i produkter som er ment for frisk intakt hud, så vel som skadet hud. Dette gjelder ikke for anvendelser som kan medføre eksponering av lungene for MBBT (nano) pga indikasjoner på inhalasjonstoksisitet.

Tagetes minuta og Tagetes patula ekstrakter er eteriske oljer («essential oils»), som er vanlig brukt som aroma/duftstoffer i parfyme. De er pr. i dag ikke regulert i kosmetikkforordningen. Det er en potensiell helserisiko ved bruk av Tagetes erecta ekstrakter og oljer i kosmetikk, og disse substansene bør derfor ikke være tillatt og føres opp på forbudslisten (vedlegg II). Tagetes minuta og Tagetes patula ekstrakter og eteriske oljer tillates opp til en maksimal konsentrasjon på 0,01 % i produkter som er ment til å bli værende på huden («leave on»). Det tillates en maksimal konsentrasjon på 0,1 % i produkter som er ment å skylles av huden «rinse-off»). Tagetes ekstrakter og oljer skal ikke brukes som ingredienser i solkrem og produkter hvis bruk medfører eksponering av naturlig/kunstig lys.

Overgangstid: Tagetes erecta: Fra 1. mai 2019 kan kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 kan kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. Tagetes minuta og Tagetes patula: Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 24.09.2018 og er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Se også regelverksprosessen (MBBT (nano)): Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for enkelte UV- filtre og andre stoffer i kosmetikk.

Se også regelverksprosessen (Tagetes minuta og Tagetes patula ekstrakter og oljer): Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for bruk av eteriske oljer i kosmetiske produkter.

Fant du det du lette etter?