Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet gir Smart Fish Farm tilsagn om tillatelse for en begrenset produksjon i Norskehavet

Mattilsynet har behandlet søknaden fra Salmar Aker Ocean AS og gitt tilsagn om begrenset produksjon for utviklingstillatelsene Smart Fish Farm i Norskehavet. Salmar Aker Ocean AS fikk i 2019 tildelt åtte utviklingstillatelser for... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/mattilsynet_gir_smart_fish_farm_tilsagn_om_tillatelse_for_en_begrenset_produksjon_i_norskehavet.47810 Publisert 16.08.2022 | Sist endret 16.08.2022

Overvåkingsprogram 2021 – Revens dvergbendelorm

Mattilsynet har siden 2002 gjennomført et overvåkingsprogram/nasjonalt kartleggingsprogram for revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) hos rødrev, ulv og mårhund. Hensikten med denne overvåkingen er å dokumentere fravæ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/revens_dvergbendelorm/overvaakingsprogram_2021__revens_dvergbendelorm.47802 Publisert 16.08.2022 | Sist endret 16.08.2022

Ending av helsesertifikatene som benyttes ved import av næringsmidler - endring av forordning (EU) 2020/2235

12. august 2022 fastsatte Mattilsynet endringer i forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av næringsmidler og dyr fra tredjestater. Forordning (EU) 2022/854 og (EU) 2022/1219 gjør flere endringer ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/ending_av_helsesertifikatene_som_benyttes_ved_import_av_naeringsmidler__endring_av_forordning_eu_20202235.47788 Publisert 15.08.2022 | Sist endret 15.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag.

Mattilsynet har 15. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret og 21676 Kråkholmen i Flatanger o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_flatanger_namsos_og_naeroysund_kommuner_trondelag.47782 Publisert 15.08.2022 | Sist endret 15.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland På grunn av nytt regelverk som gjennomfø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_strand_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.47773 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Meløy kommune, Nordland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy kommune i Nordland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_meloy_kommune_nordland.47759 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland.

Mattilsynet har 9. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland, redusert overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning slik... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_og_endrer_tittel_paa_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_meloy_og_rodoy_kommuner_nordland.47743 Publisert 09.08.2022 | Sist endret 09.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Smøla kommune, Møre og Romsdal.

Mattilsynet har 9. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Smøla kommune, Møre og Romsdal, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 39617 Svanøya i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Det er etablert en ny og mi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_smola_kommune_more_og_romsdal.47738 Publisert 09.08.2022 | Sist endret 09.08.2022

Furunkulose påvist på oppdrettsanlegg i Namsen-fjorden

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsen-fjorden i nordlig del av Trøndelag. Diagnosen er bekreftet. Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier.Lokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Furunkulose/furunkulose_paavist_paa_oppdrettsanlegg_i_namsenfjorden.47708 Publisert 04.08.2022 | Sist endret 04.08.2022

Påvist ILA ved lokalitet 11939 Smal Skar i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Smal Skar (11939) i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Eidesvik Laks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_lokalitet_11939_smal_skar_i_stavanger_kommune_i_rogaland_fylke.47692 Publisert 28.07.2022 | Sist endret 28.07.2022

Import av ikke-animalske risikoprodukter – nå kan du søke om utpeking av kontrollsted

Da ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) ble implementert våren 2020, kom det flere endringer rundt systemet for import av grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter. Blant annet er det åpnet for at hver enke... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/import_av_ikke_animalske_risikoprodukter/import_av_ikkeanimalske_risikoprodukter__naa_kan_du_soke_om_utpeking_av_kontrollsted.47669 Publisert 26.07.2022 | Sist endret 26.07.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Meløy kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 29776 Teksmona i Meløy kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Nova Sea AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_meloy_kommune_i_nordland_fylke.47658 Publisert 26.07.2022 | Sist endret 05.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Flatanger og Osen kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 20. juli 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Flatanger og Osen kommuner i Trøndelag. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehe... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_flatanger_og_osen_kommuner_trondelag.47639 Publisert 20.07.2022 | Sist endret 20.07.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Smal Skar (11939) i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Eidesvik Laks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet kn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_stavanger_kommune_i_rogaland_fylke.47598 Publisert 20.07.2022 | Sist endret 20.07.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland

Mattilsynet har 18. juli 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 30559 Øksneset i Austrheim kommuner i Vestland... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_austrheim_gulen_fedje_oygarden_og_alver_kommuner_vestland.47525 Publisert 18.07.2022 | Sist endret 18.07.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Heim og Orkland kommuner, Trøndelag.

Mattilsynet har 18. juli 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Heim og Orkland kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 24096 Vestseøra i Heim kommune i Trøndelag. Det er etablert en ny og min... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_heim_og_orkland_kommuner_trondelag.47504 Publisert 18.07.2022 | Sist endret 18.07.2022