Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 29336 Trælsøyosen i Austevoll kommune i Vestland fylke. Lerøy Vest Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knytte... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_vestland_fylke.50746 Publisert 27.07.2023 | Sist endret 27.07.2023

Oppdatert risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) gjennomført en oppdatert risikovurdering av planteskadegjøreren Phytophthora ramorum, som forårsaker greinvisning på rododendron og skade på en lang rekke an... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/oppdatert_risikovurdering_av_phytophthora_ramorum_i_norge.50682 Publisert 10.07.2023 | Sist endret 10.07.2023

Nye maksimumsgrenser for jern, sink og vitamin E i kosttilskudd

Nye nasjonale maksimumsgrenser for jern, sink og vitamin E, og tilhørende krav om merking, ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 5. juli 2023. Forskriften som endrer kosttilskuddforskriften ble kunngjort på Lovdata 7. jul... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/nye_maksimumsgrenser_for_jern_sink_og_vitamin_e_i_kosttilskudd.50674 Publisert 10.07.2023 | Sist endret 17.10.2023