Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet har avviklet dette nyhetsbrevet – meld deg på vår nye løsning

Hvis du vil fortsette å motta nyheter fra oss, må du melde deg på det nye nyhetsbrevet vårt. Mattilsynet fikk ny løsning for nyhetsbrev 27. november.I den nye løsningen vil du motta både nyheter, oppdateringer og endringer, for ek... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_har_avviklet_dette_nyhetsbrevet__meld_deg_paa_vaar_nye_losning.51434 Publisert 06.12.2023 | Sist endret 06.12.2023

Ingen funn av sykdomsfremkallende magetarmbakterien Yersinia enterocolitica i grønnsaker og frukt

Det ble ikke funnet sykdomsfremkallende Yersinia enterocolitica i 266 prøver av grønnsaker og frukt undersøkt av Mattilsynet. Yersinia enterocolitica er en bakterier der noen varianter kan forårsake magetarminfeksjon, yersi... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ingen_funn_av_sykdomsfremkallende_magetarmbakterien_yersinia_enterocolitica_i_gronnsaker_og_frukt.51404 Publisert 24.11.2023 | Sist endret 24.11.2023

Påvist pankreassykdom i to oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Det er påvist pankreassykdom (PD) ved lokalitetene 10447 Mefaldskjæret og 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Mowi. Mattilsynet har informert virksomheten at de kommer til å bli pålagt å t... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/paavist_pankreassykdom_i_to_oppdrettsanlegg_i_alstahaug_kommune_i_nordland_fylke.51407 Publisert 24.11.2023 | Sist endret 24.11.2023

Ny løsning for nyhetsbrev fra 27. november – meld deg på i dag

Hvis du vil fortsette å motta nyheter fra oss, må du melde deg på det nye nyhetsbrevet. Mattilsynet får ny løsning for nyhetsbrev 27. november, og avvikler samtidig den gamle. Meld deg på for å fortsette å få nyheter og oppdaterin... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ny_losning_for_nyhetsbrev_fra_27_november__meld_deg_paa_i_dag.51389 Publisert 23.11.2023 | Sist endret 23.11.2023

Mulig forbud mot bruk av røykaroma i mat

Europakommisjonen ønsker ikke å fornye tillatelser til bruk av røykaroma i mat etter 1. januar 2024, men med en mulig utsettelse på 6 måneder. Mattilsynet ønsker derfor innspill fra næringen om konsekvenser av et forbud, og lengde... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mulig_forbud_mot_bruk_av_roykaroma_i_mat.51392 Publisert 22.11.2023 | Sist endret 22.11.2023

Les sammendrag av sentrale klagesaker på nett

Nå kan du lese sammendrag av vedtak i klagesaker som er behandlet av Mattilsynets klagesaksenhet på nettsidene våre. – Vi ønsker å dele våre avgjørelser av flere årsaker. Først og fremt ønsker vi åpenhet om vår klagesaksbehandling... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/les_sammendrag_av_sentrale_klagesaker_paa_nett.51387 Publisert 21.11.2023 | Sist endret 21.11.2023

Mattilsynet endrer instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften

Informasjon som tidligere har stått i veiledere og andre skriv fra Mattilsynet finner dere nå i instruksen. Den er også oppdatert med en presisering av reglene for spredning fra drone. Mattilsynet har delegert myndigheten til å gj... https://www.mattilsynet.no/kunngjoringer/mattilsynet_endrer_instruks_til_kommune_og_statsforvalter_om_utovelse_av_delegert_myndighet_etter_plantevernmiddelforskriften.51380 Publisert 20.11.2023 | Sist endret 21.11.2023

Mattilsynet opphever restriksjoner etter påvisning av fugleinfluensa i Buvika i Troms

Siden 13. oktober har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i et avgrenset geografisk område i Troms etter at det ble påvist fugleinfluensa på fugler i et fuglehold i dette området. Det har ikke blitt påvist flere tilf... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_etter_paavisning_av_fugleinfluensa_i_buvika_i_troms.51371 Publisert 18.11.2023 | Sist endret 18.11.2023

Endring i regelverket om særskilte beskyttelsestiltak ved import ris og risprodukter fra Kina

Mattilsynet har 17. november 2023 fastsatt en endringsforskrift som endrer forskriften om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina. Det gjøres flere mindre redaksjonelle endringer for å klargjøre inn... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endring_i_regelverket_om_saerskilte_beskyttelsestiltak_ved_import_ris_og_risprodukter_fra_kina.51367 Publisert 17.11.2023 | Sist endret 17.11.2023

Fôr til hund og katt: SMAAK produkter grain free, distribuert av Musti Norge AS, trekkes fra markedet

Årsaken til at produktene trekkes tilbake er mistanke om funn av glykoalkaloider i potetflak som er brukt som ingrediens i noen av produktene. På yngre dyr eller dyr med dårlig tarmhelse, kan glykoalkaloider ødelegge tarmtottene ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/for_til_hund_og_katt_smaak_produkter_grain_free_distribuert_av_musti_norge_as_trekkes_fra_markedet.51353 Publisert 14.11.2023 | Sist endret 14.11.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Bø og Øksnes kommuner, Nordland, ble opphevet 12. november 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommuner, Nordland, ble fastsatt 9. juni 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 19635 Skatleia i Bø komm... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_bo_og_oksnes_kommuner_nordland_ble_opphevet_12_november_2023.51359 Publisert 14.11.2023 | Sist endret 14.11.2023

Nye regler for merking av parfymeallergener samt endringer i reguleringen av CMR-stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter

Listen over eksisterende merkepliktige parfymeallergener utvides med 56 ekstra duftstoffer. Stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer jf. delegert forordning (EU) 2022/692 vil inkluderes i listen over forbudte stoffer (vedlegg I... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/nye_regler_for_merking_av_parfymeallergener_samt_endringer_i_reguleringen_av_cmrstoffer_i_kosmetikk_og_kroppspleieprodukter.51350 Publisert 13.11.2023 | Sist endret 13.11.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har 11. november 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 45127 Hellerflesa i Nærøysund kommune i Trøndelag med... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_naeroysund_leka_og_bindal_kommuner_trondelag_og_nordland.51345 Publisert 10.11.2023 | Sist endret 10.11.2023

Høring om endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften

Høringen omhandler 24 rettsakter som endrer forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer jf. forordning (EU) nr. 1831/2003. Endringene gjelder fornyet godkjenning av elleve ensileringsmidler, fornyer godkjenning av to fordø... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/horing_om_endringer_i_fortilsetningsstoffforskriften.51340 Publisert 09.11.2023 | Sist endret 09.11.2023

Det er påvist Gyrodactylus salaris i Knemsbekken i Drammen kommune

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris hos laks i Knemsbekken, (Vassdragskode 012.22X2), Drammen kommune, Viken fylke. Mistanken oppstod i prøvemateriale fra laksunger tatt ut i forbindelse med utredningsprogrammet k... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/det_er_paavist_gyrodactylus_salaris_i_knemsbekken_i_drammen_kommune.51338 Publisert 09.11.2023 | Sist endret 09.11.2023

Strengere krav til innhold i syltetøy, melkepulver, juice og honning

Nye EU-regler om syltetøy, fruktjuice, melkepulver og honning er på trappene. Disse vil også innføres i Norge dersom de blir vedtatt i EU. Syltetøy vil da inneholde mer bær og man kan fjerne hele eller deler av sukker i juice. Det... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/strengere_krav_til_innhold_i_syltetoy_melkepulver_juice_og_honning.51333 Publisert 08.11.2023 | Sist endret 08.11.2023

Utbrudd av Ringorm på storfe i Trøndelag

Det er påvist ringorm på flere storfebesetninger i Trøndelag. I tillegg er flere kontaktbesetninger i ulike kommuner berørt. Alle besetningene er båndlagt, og Mattilsynet jobber fortløpende med smittesporing. Mattilsynet vurdere... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/utbrudd_av_ringorm_paa_storfe_i_trondelag.51331 Publisert 08.11.2023 | Sist endret 08.11.2023

Avl av hunderasen cavalier king charles spaniel er forbudt

Høyesterett har slått fast at det er forbudt å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel i Norge. Mattilsynet vil følge opp forbudet i tilsynet med hundeavl. Høyesterett har med denne dommen gitt et tydelig signal til no... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/avl_av_hunderasen_cavalier_king_charles_spaniel_er_forbudt.51311 Publisert 03.11.2023 | Sist endret 22.11.2023

Hundens dvergbendelmark er påvist hos tre elger

I januar 2023 ble parasitten hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) påvist på elg for første gang i Norge. Den er nå påvist hos ytterligere tre elger, to felt i Åmot kommune og en i Røros kommune. Jegere, og andre s... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/hundens_dvergbendelmark_er_paavist_hos_tre_elger.51087 Publisert 02.11.2023 | Sist endret 02.11.2023

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 30. oktober 2023 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU forordningene 2023/127, 2023/128, 2023/129, 2023/147, 2023/163, 2023/173 og 2023/1029 fastsettes... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.51296 Publisert 31.10.2023 | Sist endret 31.10.2023