Forskrifter

Published 17.11.2014     Modified 17.11.2014
Regulations table
Title Adopted Number

Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler 26.02.2010 247
Forskrift om gebyrer til Mattilsynet 13.02.2004 406

Legislation