Forskrifter


Published 17.11.2014 | Modified 17.11.2014
Regulations table
Title Adopted Number

Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler 26.02.2010 247
Forskrift om gebyrer til Mattilsynet 13.02.2004 406

Legislation