Lokalmat – kjøtt og kjøttprodukt

Her finn du informasjon om nokre særskilde regelverkskrav knytt til produksjon av kjøtt og kjøttprodukt. 

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Slakting
  2. Kjøttkontroll på slakteri
  3. Slakting av små mengder fjørfe og haredyr
  4. Slakting av inntil ti tamrein
  5. Viltlevande vilt
  6. Nedskjering og produksjon
  7. Sal av kjøtt eller produkt frå eigne dyr 
  8. Krav til opphavsmerking av kjøtt frå storfe, svin, sau, geit og fjørfe

Dei generelle reglane for god næringsmiddelhygiene vert ikkje omtala her. Det er du som skal kjenne til farane i din produksjon og vite kva du skal gjere for å sikre trygg mat. 

Før du startar opp er det nyttig å ta stilling til produksjonsmengde og korleis du vil distribuere produkta. Dette har betydning for om du skal søke godkjenning eller om du kan velje berre å registrere verksemda. 

Les meir om kjøtt og kjøttprodukt på våre sider om matproduksjon