Kalsiumbeinpulver fra atlantisk laks

Siden kalsiumbeinpulver fra atlantisk laks i vesentlig grad har blitt brukt til humant konsum i EØS før 15. mai 1997, har Mattilsynet konkludert med at kalsiumbeinpulver ikke er å regne som ny mat i EØS.  

Publisert

Bakgrunn 

Hofseth Biocare ASA ba Mattilsynet vurdere om Calgo® kalsiumbeinpulver fra atlantisk laks (Salmo salar) faller inn under definisjonen av ny mat i EØS jf. forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat: 

  • § 1 jf. artikkel 4.2 i forordning (EU) 2015/2283 om ny mat, og 
  • § 1d jf. forordning (EU) 2018/486 om saksbehandlingstrinnene i konsultasjonsprosessen for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel.

Om Calgo® kalsiumbeinpulver 

Calgo® kalsiumbeinpulver produseres av bein fra atlantisk laks (Salmo salar). 
Laksen hydrolyseres og beinene males opp til beinpulver, som består av kalsium >19% og fosfor >9% i form av kalsium hydroksyapatitt, og kollagenprotein 25-37 %. 

Konsultasjon med EU-/EØS-statene og EU-kommisjonen 

Mattilsynet konsulterte de andre EU-/EØS-statene og EU-kommisjonen i løpet av konsultasjonsprosessen (jf. artikkel 6.2 i forordning (EU) 2018/456). 
I prosessen kom det fram informasjon om at beinpulver produsert fra atlantisk laks i vesentlig grad har blitt brukt til humant konsum i EØS før 15. mai 1997. 

Konklusjon 

Mattilsynet har på bakgrunn av dette konkludert med at Calgo® kalsiumbeinpulver ikke er ny mat i EØS. 

Avgjørelsen blir også offentliggjort på EU-kommisjonens nettsider om ny mat.

Se også: Slik vurderer du om næringsmidler er ny mat