Kriterier for Nøkkelhullet skal oppdateres 

Publisert

Kriterier for merking med Nøkkelhullet skal oppdateres. Mattilsynet ønsker innspill fra matprodusenter, bransjeorganisasjoner og andre interessenter. Frist for å svare er 15. august.

Nøkkelhullet er et symbol som skal gjøre det enkelt for folk å velge sunnere matvarer. For at et produkt skal få Nøkkelhullet, stilles det krav til innholdet av fett, mettet fett, sukker, salt og fiber.  
Kriteriene for merking med Nøkkelhullet bygger på de nordiske ernæringsanbefalingene (NNR), som er det vitenskapelige forskningsgrunnlaget for anbefalingene om kosthold og ernæring i Norge.

I 2023 kom det nye nordiske ernæringsanbefalinger (norden.org). Derfor skal eksisterende kriterier for merking med Nøkkelhullet også oppdateres.

Nøkkelhullet ble lansert i Sverige i 1989, som et tiltak for å bedre folkehelsen, og har siden 2009 blitt brukt i Norge. Nøkkelhullet eies av Livsmedelsverket i Sverige, og brukes også av Danmark og Island. Landene samarbeider om kriteriene for hvilke produkter som kan merkes. Før kriteriene vedtas, sendes de ut på høring slik at virksomheter, bransjeorganisasjoner og andre kan kommentere forslagene.

Les mer om regelverk og tilsyn med Nøkkelhullet.

Felles plan for revisjon av kriterier for Nøkkelhullet

Myndighetene i Sverige, Norge, Danmark og Island er enige om å følge en felles tidsplan for revisjon av kriterier for Nøkkelhullet.

Arbeidet med å oppdatere kriterier for Nøkkelhullet starter nå. Revisjonen omfatter ikke hele forskriften om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet (lovdata.no), men vil omhandle utvalgte områder. 

Først kan man komme med innspill til hvilke områder som bør prioriteres ved fremtidige revisjoner. 

På et senere tidspunkt vil det være en åpen høring hvor forslag til endringer presenteres. De oppdaterte reglene kan tidligst tre i kraft første halvår 2026.

Slik gir du innspill

Mattilsynet ønsker innspill fra matprodusenter, bransjeorganisasjoner og andre interessenter til dette arbeidet.

Det er Livsmedelsverket i Sverige som gjennomfører undersøkelsen på vegne av de andre nordiske landene. 

Du kan svare på undersøkelsen her: Questionnaire regarding the revision of the criteria for the Keyhole labelling

I Norge gjennomføres revisjonsprosessen av Mattilsynet og Helsedirektoratet.

Fristen for å gi innspill er 15.august.