Til hovedinnhold
Rapportserie

Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler

Publisert

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020

Hva ble undersøkt?

Ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?

Rester av 353 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt:

 • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 27 prøver (2,4 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser.
 • To av prøvene med overskridelser kom fra Norge (kruspersille og stangselleri), mens én prøve av pærer og én prøve av sharon-frukt kom fra EU/EØS-land. De resterende 13 prøvene (tørkede bønner, klementiner, pasjonsfrukt, ris, te, timian og tomat) var importerte produkter fra tredjeland.
 • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) var vel 50 % av prøvene uten plantevernmiddelrester. 
 • For frukt ble det påvist rester av plantevernmidler i 70 % av prøvene.
 • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 89 %. Det var ingen funn over grenseverdi.
 • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 45 % av prøvene.
 • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 42 % av prøvene.
 • I økologiske produkter ble det påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon i to av 167prøver.
 • I barnemat ble det ikke påvist rester av plantevernmidler.
 • I animalske produkter (fett fra fjørfe og storfelever)
 • ble det ikke påvist rester av plantevernmidler
 • Det høyeste antall funn i en og samme prøve ble funnet i rosiner fra Tyrkia. Den inneholdt rester av 15 ulike plantevernmidler. Beregningsmodell for vurdering av flere plantevernmidler i en prøve viste at prøven ble vurdert trygg å spise.
 • Høsten 2020 ble det funnet høye verdier av etylenoksidinnhold i sesamfrø importert fra India. Dette førte til tilbaketrekking/ tilbakekalling av store mengder sesamfrø og produkter hvor sesamfrø har vært brukt.
 • Rapporten er utarbeidet av Mattilsynet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), juni 2021.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport - Plantevernmidler i næringsmidler 2020 (PDF)

Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019

Hva ble undersøkt?

Ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Rester av 350 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

 • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 23 prøver (2,1 %). Av disse ble 14 prøver (1,3 %) betegnet som overskridelser. To av prøvene med overskridelser kom fra EU/EØS-land, mens de resterende 12 prøvene kom fra land utenfor EU/EØS.

 • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 80 % av prøvene, hvorav 2,3 % (7 prøver) hadde funn over grense-verdi. Av disse ble fire av prøvene betegnet som overskridelser.

 • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 74 %. Det var ingen funn over grenseverdi.

 • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 48 % av prøvene, hvorav 2,0 % (10 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var 5 prøver overskridelser.

 • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 50 % av prøvene, hvorav 15 % (3 prøver) inneholdt funn over grense-verdi, som også ble definert som overskridelser.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport_ Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 (PDF)