Til hovedinnhold
Rapport

Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2019 ble det analysert 1105 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Rester av 350 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

  • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 23 prøver (2,1 %). Av disse ble 14 prøver (1,3 %) betegnet som overskridelser. To av prøvene med overskridelser kom fra EU/EØS-land, mens de resterende 12 prøvene kom fra land utenfor EU/EØS.

  • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 80 % av prøvene, hvorav 2,3 % (7 prøver) hadde funn over grense-verdi. Av disse ble fire av prøvene betegnet som overskridelser.

  • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 74 %. Det var ingen funn over grenseverdi.

  • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 48 % av prøvene, hvorav 2,0 % (10 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var 5 prøver overskridelser.

  • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 50 % av prøvene, hvorav 15 % (3 prøver) inneholdt funn over grense-verdi, som også ble definert som overskridelser.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport_ Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 (PDF)