Til hovedinnhold
Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. Det var to funn over grenseverdi i norske prøver.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?

Rester av 353 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt:

 • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 27 prøver (2,4 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser.
 • To av prøvene med overskridelser kom fra Norge (kruspersille og stangselleri), mens én prøve av pærer og én prøve av sharon-frukt kom fra EU/EØS-land. De resterende 13 prøvene (tørkede bønner, klementiner, pasjonsfrukt, ris, te, timian og tomat) var importerte produkter fra tredjeland.
 • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) var vel 50 % av prøvene uten plantevernmiddelrester. 
 • For frukt ble det påvist rester av plantevernmidler i 70 % av prøvene.
 • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 89 %. Det var ingen funn over grenseverdi.
 • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 45 % av prøvene.
 • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 42 % av prøvene.
 • I økologiske produkter ble det påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon i to av 167prøver.
 • I barnemat ble det ikke påvist rester av plantevernmidler.
 • I animalske produkter (fett fra fjørfe og storfelever)
 • ble det ikke påvist rester av plantevernmidler
 • Det høyeste antall funn i en og samme prøve ble funnet i rosiner fra Tyrkia. Den inneholdt rester av 15 ulike plantevernmidler. Beregningsmodell for vurdering av flere plantevernmidler i en prøve viste at prøven ble vurdert trygg å spise.
 • Høsten 2020 ble det funnet høye verdier av etylenoksidinnhold i sesamfrø importert fra India. Dette førte til tilbaketrekking/ tilbakekalling av store mengder sesamfrø og produkter hvor sesamfrø har vært brukt.
 • Rapporten er utarbeidet av Mattilsynet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), juni 2021.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport - Plantevernmidler i næringsmidler 2020 (PDF)