Til hovedinnhold

Kontroll av økologiske virksomheter

Kontrollsystemet for økologisk produksjon skal sikre etterlevelse av regelverket i alle ledd, og tillit til at reglene følges.

Publisert

Mattilsynet har delegert ansvaret for å føre tilsyn med etterlevelsen av økologiregelverket til Debio. ​Hvis dere produserer og/eller omsetter økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter eller bearbeidete produkter til næringsmidler eller fôr trenger dere en sertifisering og økologisk godkjenning fra Debio. Når sertifiseringen er på plass, vil alle økologiske virksomheter bli kontrollert årlig av Debio. 

Henvendelser og søknader angående økologisk produksjon og økologiske produkter skal rettes til Debio. Debio videreformidler henvendelser til Mattilsynet dersom Mattilsynet er rette mottaker.

Mer informasjon:

Regelverk

Økologiforskriften

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) (FOR-2022-06-11-1171)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Økologiforskriften

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) (FOR-2022-06-11-1171)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Økologiforskriften

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) (FOR-2022-06-11-1171)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no