Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Radioaktivitet og atomberedskap

Radioaktivt nedfall i våre områder kan føre til forurensning av norske matvarer og drikkevann.

Status for radioaktivitet

DSA følger situasjonen i Ukraina nøye, og vil sammen med Kriseutvalget for atomberedskap beslutte hvilke tiltak som er nødvendige ved en hendelse som kan berøre Norge.

Oppdatert

Tiltak ved et radioaktivt nedfall

Mattilsynet har sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Kriseutvalget, gått gjennom tiltak som kan være aktuelle i Norge ved et utslipp. 

Tiltak for næringer

Aktuelle tiltak for vannverk, dyrehold, fôr, planteproduksjon, sjømat, reindrift, melk, honning, frukt og bær.

Råd til privatpersoner

Råd til deg som jakter, høster, dyrker mat til eget forbruk eller har egen drikkevannskilde.