Forskrifter


Publisert 17.10.2012 | Sist endret 13.09.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 28.11.2014 1497

Regelverk og veiledning