Protokoll om vann og helse

Publisert 18.10.2019     Sist endret 18.10.2019

Protokoll om vann og helse har som mål å beskytte menneskers helse og velvære ved bedre vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å forebygge, kontrollere og redusere vannrelaterte sykdommer. Norge ratifiserte protokollen 6. januar 2004, og er dermed forpliktet til å følge denne. Gjennomføringen av protokollen om vann og helse krever bl.a. at det fastsettes mål på de områder som er definert i punkt 2 (a) til (n) i artikkel 6 i protokollen.

Nasjonale mål for Norge ble vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014. Etter dette har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fått utarbeidet en gjennomføringsplan for perioden 2014-2020 over sitt sektoransvar innen de nasjonale målene, herav hva Mattilsynet og Folkehelseinstituttet skal gjøre.

Øvrige berørte myndigheter må lage tilsvarende planer og system for registrering av fremdrift på sine områder. Mattilsynet har bl.a. i oppgave å lage sammenstilling av samtlige departementsområder, slik at Helse- og omsorgsdepartementet som ansvarlig departement for protokollen kan rapportere til WHO/UNEC.

Møter og hva som gjøres av arbeid internasjonalt i tilknytning til protokollen ligger på vannsidene til United Nations Economic Comission for Europe (UNECE).

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Morten Nicholls
E-post: monic@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 87 29