Forskrifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 19.06.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 15.12.2006 1446
Drikkevannsforskriften 22.12.2016 1868

Regelverk og veiledning