Tilsynsrapport

Tilsyn med prøvetakingsplaner på drikkevann i region øst i 2019

Publisert 22.01.2020     Sist endret 22.01.2020

Mattilsynets kontroll av 254 vannverk i de tidligere fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark viser at 143 av vannverkene oppfyller kravene for å sikre at de leverer helsemessig trygt drikkevann.

Hva er undersøkt:

Mattilsynet har gjennomført tilsyn ved 254 vannverk fordelt over de tidligere fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Prøvetakingsplaner for vannverk ble kontrollert og disse er fordelt over regionen på alle sju avdelingene.

De aller fleste mellomstore og større vannverk som produserer over 10 m³ drikkevann per døgn er omfattet av tilsynene.

Tidsrom:

1. januar til 1. november 2019.

Hva lette vi etter:Vi har ført tilsyn med vannverkseiernes planer for å ta prøver av drikkevannet, samt deres rutiner for håndtering av avvik og rapportering. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet slik at de fortsatt kan levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann?
Hva ble funnet:

Over halvparten av vannverkene har en prøvetakingsplan som er oppdatert og som etterleves.

  • I 111 (43,7 %) vannverk fant vi avvik fra regelverket. I 72,6 prosent av disse 111 vannverkene var regelverksbruddene i all hovedsak knyttet til manglende etterlevelse av forskriftskravene om å utarbeide en prøvetakingsplan basert på en farekartlegging, og etterlevelse av planen.
  • 143 vannverk fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner