Faktaartikkel

Slik søker du om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier

Publisert 13.09.2019     Sist endret 13.09.2019

Fyll ut ett søknadsskjema per produkt. Vedlegget er obligatorisk, og må følge søknaden for at den skal bli vurdert. Innholdet i søknaden er skissert i Drikkevannsforskriften vedlegg 3.

Søkeren er selv ansvarlig for å legge ved utdypende dokumentasjon som viser at produktet er egnet til vannbehandling, og at det ikke utgjør noen helsefare ved bruk. God dokumentasjon bidrar til en raskere saksbehandling. Dokumentasjonen kan være fra norske eller utenlandske fagmiljøer.

Send søknaden til:

postmottak@mattilsynet.no, med kopi til vannbehandlingskjemikalier@mattilsynet.no

eller

Mattilsynet

Avdeling nasjonale godkjenninger

Felles postmottak

Postboks 383

2381 Brumunddal

Fant du det du lette etter?