Vannforsyningssystem

Publisert 14.11.2019     Sist endret 14.11.2019

Registrer små vannforsyningssystem

Alle vannforsyningssystemer skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Slik registrerer du små vannforsyningssystem  

Dette omfatter både kommunale og private vannforsyningssystem uansett størrelse.

Et vannforsyningssystem består normalt av både vanntilsigsområde, råvannkilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem.

Vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m3 drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktige. Andre vannforsyningssystem er registreringspliktige.

Mattilsynet gir plangodkjenninger og fører tilsyn med vannforsyningssystemene.

Eieren av vannforsyningssystem plikter å følge kravene i drikkevannsforskriften.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Beredskap

Drikkevannsforskriften krever at vannverket har en beredskapsplan som gjør det i stand til å håndtere uønskede hendelser. Gjennom et samarbeid mellom vannverksbransjen, utvalgte fagmiljø og sentrale myndigheter er det laget en veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk.

Gebyrer

Det knyttes gebyrer til søknader om godkjenning av vannforsyningssystem. Størrelsen på gebyrer for godkjenning fremkommer av Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.