ESA påpeker at vannverkene og næringsmiddelbedriftene må bli flinkere til å følge regelverket på drikkevannsområdet

Publisert 13.02.2008     Sist endret 07.01.2019

Overvåkingsorganet ESA gjennomførte i uke 45 i 2007 kontroll ved noen vannverk, næringsmiddelbedrifter med egen vannforsyning og bedrifter som produserer vann på flaske.

Mattilsynet har nå mottatt endelig rapport fra denne ESA kontrollen. Tiltak for å følge opp det ESA påpeker skal utarbeides.

En gjennomgående merknad var at virksomhetene på inspeksjonstidspunktet ikke kunne dokumentere at alle nødvendige analyser etter drikkevannsforskrift eller forskrift om naturlig mineralvann og kildevann var gjennomført.

Det ble videre påpekt at grenseverdien for enkelte parametere var overskredet uten at dette var meldt inn til Mattilsynet.

Det var også eksempler på at Mattilsynet ikke hadde fulgt opp avvik selv om de var kjent med at det hadde vært avvik.

Når det gjelder virksomheter som tapper vann på flaske, så påpeker ESA viktigheten av at de følger det generelle hygieneregelverket inne i bedriften siden dette vannet drikkes uten videre vannbehandling.

ESA påpeker i rapporten videre at Mattilsynet som tilsynsmyndighet på disse områdene har uventet lav tilsynsaktivitet i forhold til den risiko som uttrygt drikkevann utgjør. Mattilsynet tar dessuten nesten ikke ut egne vannprøver for å verifisere at de prøvene som vannverket rapporter er riktige. Videre påpeker de at Mattilsynet i for liten grad sikrer at prøvene tas på de riktige stedene og som et minimum med den frekvens som drikkevannsforskriften krever.

At Mattilsynet heller ikke har tilstrekkelig nasjonal oversikt over drikkevannsektoren, herav over vannkvaliteten, ble også tydelig i flere situasjoner. Mattilsynet har derfor heller ikke kunnet rapportere nødvendige data slik drikkevannsdirektivet krever.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Morten Nicholls, seniorrådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Morten Nicholls, seniorrådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret