Mattilsynet fant avvik i 4 av 5 vannverk

Publisert 07.05.2013     Sist endret 17.10.2017
 • graf som viser antall vannverk fordel på reaksjonsform pr region

  Bilde 1 av 4 | Antall vannverk fordelt på reaksjonsform pr region (BVT= Buskerud, Vestfolk og Telemark, HO = Hedmark og Oppland, HSF= Hordanland, Sogn og Fjordane, N = Nordland, OAØ= Oslo, Akershus og Østfold, RA= Rogaland og Agder, TF= Troms og Finnmark, TMR= Trøndeland, Møre og Romsdal) Foto: Mattilsynet

 • graf som viser hvor mange som fikk reaksjon på manglende beredskap

  Bilde 2 av 4 | Manglende beredskap. Dette diagrammet viser hvor mange som fikk reaksjoner på manglende beredskap Foto: Mattilsynet

 • graf som viser hvor mange som fikk reaksjon basert på for dårlig kontroll med potensiell foruresning

  Bilde 3 av 4 | For dårlig kontroll med rutiner for å forhindre forurensing på drikkevannet. Foto: Mattilsynet

 • graf som viser hvor stor andel av befolkningen som får vann fra vannverk Mattilsynet sjekket

  Bilde 4 av 4 | Andel av befolkningen som får vann fra vannverk Mattilsynet sjekket Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har i 2012 gjennomført et stort nasjonalt tilsynsprosjekt som har  undersøkt vannverkenes kontroll med ledningsnettet i Norge. -Resultatene er nedslående. Det ble funnet avvik hos 4 av 5 vannverk, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet. Bare 94 av 491 vannverk hadde alt i orden.

Dette er resultatet fra Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt på drikkevannsområdet i 2012, tilsyn med vannverkenes ledningsnett. De 491 vannverkene Mattilsynet har undersøkt forsyner 77 % av Norges befolkning.

Stort forbedringspotensial

-Vi er ikke fornøyd med tilstanden. Det er ikke bra at 4 av 5 av vannverkene hadde avvik på kravene som er satt for å sikre helsemessig trygt vann under alle forhold. Vannverkene må jobbe mer forebyggende for å sikre god styring og kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet, sier Landsverk.

-Selv om vannet som leveres i krana i Norge i all hovedsak er trygt i dag, viser resultatene at mange vannverk har utfordringer med å sikre hygienisk drift av ledningsnettet. Det bekymrer oss, sier Landsverk.

Dårlige rutiner kan føre til forurensing av vannet

Det er flest funn knyttet til mangelfulle rutiner for å hindre forurenset vann å komme inn i drikkevannsledningen. Hele 70 % av vannverkene hadde avvik knyttet til transportsystemets tilstand, drift eller fare for innsug og tilbakeslag. Det betyr at vannet kan bli forurenset. Forurenset drikkevann er en helserisiko, slår Landsverk fast.

Mangler i beredskapen og for dårlig kartlegging

Nesten halvparten av vannverkene Mattilsynet sjekket hadde avvik på  beredskapsforhold knyttet til ledningsnettet, krav knyttet til beredskapsøvelser og til å ha en oppdatert og risikovurdert beredskapsplan.

Avvikene Mattilsynet avdekket viser at vannverkene har for lite fokus på viktige kartlegginger som har betydning for nødvendige forebyggende tiltak. En del planer er utarbeidet, men blir ofte ikke en del av vannverkets hverdag, det vil si at de enten ikke følges eller de revideres ikke når endringer skjer. En del av planene som er utarbeidet er heller ikke tuftet på en risikoanalyse, det vil si at innholdet sannsynligvis ikke er godt nok. -Mange vannverk har mye teknisk kompetanse, men viser mangelfull kompetanse om hygienisk produksjon av trygt drikkevann, sier Landsverk.

Store vannverk bedre enn små

De største vannverkene som forsyner flertallet av befolkningen, har færre avvik enn vannverkene samlet sett. Dette tyder på at de største vannverkene har større grad av kontroll og dermed mindre fare for hendelser på ledningsnettet. For de største vannverkene kan imidlertid konsekvensene av hendelser bli større, fordi flere mottakere kan bli berørt.

Mattilsynet følger opp

Det er viktig at vannverkene følger opp de manglene Mattilsynet har avdekket. Vi kommer til å sjekke at dette gjøres, avslutter Landsverk.

Hele rapporten kan lastes ned under.

Lurer du på hvilke vannverk vi har sjekket? Last ned vedlegg 2 under.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910