Oversikt over vannforsyningssystem

Publisert 24.01.2005     Sist endret 16.08.2019

Flere eksterne miljøer og enkeltpersoner ønsker oversikt over hvilke vannforsyningssystem Mattilsynet har registrert. Oversikt over konkret koordinatfesting av vannbehandlingsanlegg, inntak og andre bygningsmessige konstruksjoner er å betrakte som samfunnsmessig sårbar informasjon. Slik informasjon vil derfor ikke inngå i datasettene.

Åpne data

Mattilsynet legger her ut datasett over utvalgte vannforsyningssystem som er registrert hos Mattilsynet. Informasjonen er gitt av vannverkseierne gjennom søknadsbehandlinger eller ved annen innrapportering til Mattilsynet, som for eksempel ved den årlige innrapporteringen.

Datasettene omfatter offentlige eller private vannforsyningssystem som forsyner 50 personer eller mer. I tillegg inngår alle kommunalt eide virksomheter med egen vannforsyning uavhengig av størrelse. Datasettene inneholder også nedlagte anlegg. Dette gjøres av hensyn til dem som ønsker å se historiske data, det vil si rapporterte data for foregående år.

Det er datasett for følgende tilsynsobjekter:

  1. Vannforsyningssystem. Omfatter også analyser av drikkevannet.
  2. Transportsystem
  3. Behandlingsanlegg
  4. Inntakspunkt. Omfatter også analyser av vannkilden.

I tillegg er det en fil (informasjon.txt) som gir oversikt over når uttrekkene ble produsert og hvor mange linjer det er i de enkelte filene. Uttrekkene gjøres ukentlig.

Beskrivelse av datafeltene (det vil si metadata) i de enkelte datasettene fremkommer i egne filer. Disse foreligger i pdf-format.

For datasettene vannforsyningssystem, transportsystem og inntakspunkt er det dessuten mulig å se historiske data over det som inngår i den årlige innrapporteringen. For å nyttiggjøre den informasjonen må filen knyttes opp mot «moderfilen» for å få frem navn og annen statisk informasjon. Disse filene har endelsen "_innrapportering" i filnavnet.

Hvis man klikker på csv-filen og den åpner seg direkte i Excel, vil man ikke få æøå. For å se tegnsettet korrekt i Excel må du:

  • starte Excel og et nytt regneark
  • velg data og deretter fra tekst, trykk importer
  • velg data med skilletegn, og filopprinnelse "65001: Unicode (UTF-8)" og hak av "Mine data har overskrifter" og trykk neste
  • velg bort tabulator som skilletegn og velg semikolon som skilletegn, trykk neste
  • fullfør

Datasettene kan for øvrig importeres i en egen database og sammenstilles slik man ønsker. Det er koblingsnøkler i filene som gjør det mulig å knytte filene sammen.

Vannverkseierne er ansvarlige for kvaliteten på datasettene.

Datasettene blir oppdatert ukentlig.

DatasettHistoriske dataForklaring til datasettet
VannforsyningssystemVannforsyningssystem innrapporteringVannforsyningssystem.pdf
 Vannforsyningssystem_analyseVannforsyningssystem_analyse.pdf
TransportsystemTransportsystem innrapporteringTransportsystem.pdf
Behandlingsanlegg Behandlingsanlegg.pdf
 Behandlingsanlegg innrapporteringBehandlingsanlegg innrapportering.pdf
InntakspunktInntakspunkt innrapporteringInntakspunkt.pdf
 Inntakspunkt analyseInntakspunkt_analyse.pdf
 Vann levert til andre vannverkVann levert til andre vannverk.pdf

 

WMS-tjeneste

Oversikt over hvor det foreligger uttak av drikkevann er ønsket eller nødvendig i forskjellige sammenheng. For å tilfredsstille slike behov har Mattilsynet laget noen temakart over vannforsyningssystemene, og da primært de som forsyner 50 personer eller mer. Oversiktene forutsetter at inntakspunktene er angitt med koordinater. Det kan derfor være flere vannforsyningssystem enn det som fremkommer i denne tjenesten.

WMS-tjenesten ligger hos Kartverket.

Ved å klikke på linken ovenfor får du oversikt over alle de temakartene som Mattilsynet har gjort tilgjengelig. Siden stedfestet informasjon over enkelte deler av et vannforsyningssystem betraktes som «sårbar» informasjon, unngår vi å vise dette på et detaljert nivå. For temaet «Vannverk inntakspunkter» vil du oppdage at punktet blir borte når du zoomer inn mer enn 1:50.000. Trenger du mer informasjon enn dette må du ta kontakt med eier av vannforsyningssystemet. I andre temakart er inntakspunktene angitt innenfor en ramme på 300x300 meter.

Temakartet «Vannverk inntakspunkter» oppdateres regelmessig. De andre temakartene er statiske. For temaet «Drikkevann fra brønner», som er hentet fra NGU, blir punktene først synlige når du zoomer inn mer enn 1:50.000.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anders Bekkelund, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 25


Kontaktinformasjon

Anders Bekkelund, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 25