Faktaartikkel

Tilsyn med vannforsyningssystemenes prøvetakingsplaner i 2019

Publisert 21.12.2018     Sist endret 13.11.2019

Mattilsynets drikkevannstilsyn i 2019 kommer til å konsentrere seg spesielt om vannforsyningssystemenes prøvetakingsplaner.

Tilsynet skal finne svar på om det finnes en prøvetakingsplan, om denne er basert på en farekartlegging, om den oppfyller minstekravene, om den etterleves og om vannverkseieren reagerer på avvik slik forskriften krever. I tillegg skal vi avdekke om det er etablert rutiner for å vurdere om planen behøver å oppdateres.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har dessverre ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle vannforsyningssystemene i landet. Likevel bør alle være forberedt på at de kan få tilsyn. Derfor er det lurt om dere har gjennomgått farekartleggingen, prøvetakingsplanen og rutinene for å oppdatere denne før vi eventuelt kommer. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Mattilsynet vil vanligvis avtale tidspunkt for drikkevannstilsynet på forhånd for å sikre at riktige personer er tilstede. I enkelte tilfeller kan vi også komme på tilsyn uten at det er gjort avtale.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledningPublikasjoner

Regelverk og veiledning