Eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Publisert 27.02.2014     Sist endret 04.03.2016

Utstedelse av eksportdokumenter for kjøtt og kjøttprodukter skjer i to trinn:

1. Rekvisisjon: Epost/søknad om å få godkjent et parti til et konkret land.

2. Attest: Sunnhets-/veterinærattest for varer fra rekvirert parti med samme temperaturregime

Utsendelse av helsesertifikater for eksport av kjøtt og kjøttprodukter skjer utenfor Mattilsynets skjematjenester (MATS). Skjema får du ved henvendelse til Mattilsynest avdelingskontor. Eksportdokumenter utstedes på hvit papir hos utvalgte Mattilsynets avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjenester finner du alle attester som forvaltes av Mattilsynet. Det er kun attester på denne siden som er gyldige eksportdokumenter. Generell engelsk attest kan benyttes til de fleste land, men enkelte land krever egen attest. Er det dokumenter du ikke finner, vennligst kontakt din lokale Mattilsynavdeling for hjelp.

Se også Veiledende hjelp for utfylling av kjøttattester

Det er eksportør som har ansvaret for å innhente mottakerlandets importkrav som skal ligge til grunn for attesten og skal også skaffe opplysninger om mottakerlandets kontaktperson.

Utstedelse av eksportdokumenter er gebyrbelagt.

Mer om eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

EFTA Surveillance Authority: Country Profile Norway, 2010 PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

7.1.124 Japan, veterinærattest, storfeprodukter, engelsk 2015/12 specimenPDF
7.1.125 Hong Kong veterinærattest fjærkre, engelsk, 2014-04PDF
7.1.127 Makedonia, veterinærattest, kjøtt og kjøttdeig av svin, makedonsk engelsk 2014-01PDF
7.1.128 Makedonia, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, makedonsk engelsk 2014-01PDF
7.1.129 Generell, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, engelsk 2015-02PDF
7.1.130 Georgia, Veterinærattest, svinekjøtt, russisk-engelsk 2014-01PDF
7.1.131 Serbia, Veterinærattest, svinekjøtt, serbisk-engelsk 2014-02PDF
7.1.132 Ukraina, veterinærattest, svinekjøtt, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.133 Ukraina, Veterinærattest, fjørkre, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.134 Ukraina, veterinærattest, storfe, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.135 Bosnia-Herzegovina, veterinærattest, svinekjøtt, bosnisk-engelsk, 2014-07PDF
7.1.136 Bosnia-Herzegovina veterinærattest fjærkre bosnisk-engelsk 2014-08PDF
7.1.137 Bosnia-Herzegovina veterinærattest kjøttprodukter bosnisk-engelsk 2014-09PDF
7.1.138 Bosnia-Herzegovina veterinærattest, storfekjøtt, bosnisk-engelsk 2014-07PDF
7.1.139 Hong Kong, veterinærattest, svinekjøtt, engelsk, 2014-04PDF
7.1.140 Hong Kong, veterinærattest, storfekjøtt, engelsk, 2014-04PDF
7.1.212 Montenegro, veterinærattest, svinekjøtt, montenegrisk-engelsk, 2014-08 specimenPDF
7.1.220 Makedonia veterinærattest fjærkrer makedonsk engelsk 2015-01PDF
7.1.222 Franske Polynesia, veterinærattest, Storfekjott, fransk-engelsk, 2014-10 specimenPDF
7.1.235 Generell, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, spansk engelsk 2015-12PDF
7.1.238 Kosovo, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, albansk, engelsk, 2014-07 specimenPDF
8.2.168 Erklæring BSE meieri engelsk 2015-02PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev