Eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Publisert 27.02.2014     Sist endret 28.01.2019

På denne siden finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på kjøtt og kjøttprodukter til tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Informasjonen er ment for eksportører og andre eksterne aktører i kjøttbransjen, men prinsippene vi viser til er lik for andre typer eksport av næringsmidler, animalske biprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for virksomheter som produserer og eksporterer kjøtt og kjøttprodukter. Etter søknad kan Mattilsynet utstede eksport dokumenter som brukes ved eksport av kjøttprodukter.

Eksportdokumenter er offentlige dokumenter som utstedes av Mattilsynet. De benyttes av importlandets kompetente myndigheter ved grensekontroll, og fungerer som garanti for at importlandets krav til folke og dyrehelse er ivaretatt.

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke helsesertifikater på mat som skal selges i EU.

Flere land stiller særkrav til innholdet i eksportdokumentene, og Mattilsynet forhandler med importlandene for å bli enige om hvilke eksportdokumenter som skal benyttes og innholdet i dem. Eksportdokumentene sikrer stabil markedsadgang for norsk kjøttprodukter. Som WTO-medlem er Norge forpliktet til å utstede eksportdokumenter i henhold til Codex Alimentarius.

Under overskriften skjema finner du oversikt over alle helsesertifikatene for eksport av kjøttprodukter som forvaltes av Mattilsynet.

Utstedelse av eksportdokumenter for kjøtt og kjøttprodukter skjer i to trinn:

1. Søknad om å få godkjent et parti til et konkret land.

2. Sertifikat: Helsesertifikat utstedes for varer fra rekvirert parti med samme temperaturregime.

Utstedelse av helsesertifikater for eksport av kjøtt og kjøttprodukter skjer utenfor Mattilsynets skjematjenester (MATS). Korrekt helsesertifikat får du ved å henvende deg til det avdelingskontoret i Mattilsynet som du ønsker skal utstede sertifikatet. Du vil motta helsesertifikatet du søker utstedt som en redigerbar PDF. Denne skal du fylle ut og sende i retur til avdelingskontoret. Eksportdokumenter utstedes på hvitt papir hos utvalgte Mattilsynets avdelingskontor.

Generelt engelsk helsesertifikat kan benyttes til de fleste land, men enkelte land krever eget sertifikat. Er det dokumenter du ikke finner, ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor for hjelp.

Se også veiledende hjelp for utfylling av kjøttsertifikater

Det er du som eksportør som har ansvaret for å innhente mottakerlandets importkrav som skal ligge til grunn for sertifikatet og skal også skaffe opplysninger om mottakerlandets kontaktperson.

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr. Det finnes egen side med informasjon om endring av eksportdokumenter.

Må jeg ha helsesertifikat?

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge. Mattilsynet anbefaler at man likevel får utstedt et generelt engelsk helsesertifikat på varene. Dersom varene avvises av importland eller av annen grunn ønskes returnert, vil du ikke få varene tilbake til Norge uten at helsesertifikat er utstedt før varene forlot Norge. Se også nettsiden Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Mer om eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Høring

Forslag til mateksportforskrift

Send oss innspill innen: 01.10.2019

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

EFTA Surveillance Authority: Country Profile Norway, 2017 Hyperlink

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

7.1.124 Japan, veterinærattest, storfeprodukter, engelsk 2015/12 specimenPDF
7.1.125 Hong Kong veterinærattest fjærkre, engelsk, 2014-04PDF
7.1.127 Makedonia, veterinærattest, kjøtt og kjøttdeig av svin, makedonsk engelsk 2014-01PDF
7.1.128 Makedonia, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, makedonsk engelsk 2014-01PDF
7.1.129 Generell, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, engelsk 2015-02PDF
7.1.130 Georgia, Veterinærattest, svinekjøtt, russisk-engelsk 2014-01PDF
7.1.131 Serbia, Veterinærattest, svinekjøtt, serbisk-engelsk 2014-02PDF
7.1.132 Ukraina, veterinærattest, svinekjøtt, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.133 Ukraina, Veterinærattest, fjørkre, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.134 Ukraina, veterinærattest, storfe, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.135 Bosnia-Herzegovina, veterinærattest, svinekjøtt, bosnisk-engelsk, 2014-07PDF
7.1.136 Bosnia-Herzegovina veterinærattest fjærkre bosnisk-engelsk 2014-08PDF
7.1.137 Bosnia-Herzegovina veterinærattest kjøttprodukter bosnisk-engelsk 2014-09PDF
7.1.138 Bosnia-Herzegovina veterinærattest, storfekjøtt, bosnisk-engelsk 2014-07PDF
7.1.139 Hong Kong, veterinærattest, svinekjøtt, engelsk, 2014-04PDF
7.1.140 Hong Kong, veterinærattest, storfekjøtt, engelsk, 2014-04PDF
7.1.212 Montenegro, veterinærattest, svinekjøtt, montenegrisk-engelsk, 2014-08 specimenPDF
7.1.220 Makedonia veterinærattest fjærkrer makedonsk engelsk 2015-01PDF
7.1.222 Franske Polynesia, veterinærattest, Storfekjott, fransk-engelsk, 2014-10 specimenPDF
7.1.235 Generell, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, spansk engelsk 2015-12PDF
7.1.238 Kosovo, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, albansk, engelsk, 2014-07 specimenPDF
8.2.168 Erklæring BSE meieri engelsk 2015-02PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport av mat Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer